måndag 14 juni 2010

Socialdemokraterna avskaffar Lagen om Valfrihet i Eslöv

Efter kvällens kommunfullmäktige i Eslöv kan jag inte dra någon annan slutsats än att Socialdemokraterna kommer att avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslöv. Min interpellation till kommunalrådet Cecilia Lind (S) fanns inte ens i utskrift till ledamöterna trots att den var inlämnad i rätt tid (5 dagar före kommunfullmäktige). Ledamöterna tillätt att interpellationen fick ställas – utan att ha läst den. Cecilia Lind kommer att besvara interpellationen i september efter valet. Jag antar, tills jag får något annat svar från Cecilia Lind, att svaret på min fråga är att socialdemokraterna avskaffar LOV om de vinner valet och återställer det kommunala vård- och omsorgsmonopolet.

Då återstår att få en förklaring hur socialdemokraterna tänker sig att uppnå målet i budget 2010 att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård och omsorgsverksamhet.

Socialdemokraterna gillar inte valfrihet för enskilda människor speciellt inte för de som är äldre. Socialdemokraternas valfrihet innebär att det är politiker och tjänstemän som skall avgöra vem som kommer över din tröskel för att hjälpa dig med service och omvårdnad. Vad som är bra vård och omsorgskvalitet vet socialdemokraterna bäst.

Socialdemokraterna har regelmässigt röstat emot och reserverat sig alla i beslut som rör Lagen om Valfrihet.

Av S-ordförande i Vård och Omsorgsnämnden Bernt Nilssons fyra frågor har tre av de fyra diskuterats i arbetsutskottet och förklarats av förvaltningen. Bernts påstående om att vi var överens om kravet på kollektivavtal stämmer så till vida att innan förvaltningen förklarat att det kravet hade blivit överklagat och fällts i domstol var vi överens. Men efter förvaltningens förklaring fanns det ingen anledning att riskera ett nytt överklagande och fällning. Jag uppfattade att vi var överens om detta. Socialdemokraterna krav i nämnden kom därför överraskande för mig. Om Bernt vunnit voteringen hade vi riskerat ett överklagande och införandet av LOV skulle försenats vilket givetvis tjänade Bernts och Socialdemokraternas syfte att förhindra och fördröja införandet av LOV i Eslöv.

En Centerersättare i Kommunfullmäktige fick svara på en enkel fråga från Bernt Nilsson, trots att han inte var tjänstgörande. Jag är tveksam till att detta är i enlighet med kommunallagen även om KF tillät att frågorna fick ställas vid förra kommunfullmäktige. (Själv kunde jag inte närvara då). Bernts krav på IIP är konkurrensbegränsande och IIP-kravet har inte ställts vid några andra upphandlingar i kommunen. Varför vill Socialdemokraterna i Eslöv gynna ett privat företag?

Frågan till mig om ickekvalsalternativ är helt obegriplig. Ickevalsalternativet har diskuterats i AU där vi fått förklarat av förvaltningen att vara ickevalsalternativet är en konkurrensfördel men inledningsvis är det klokt att det är kommunen som är ickevalsalternativet. (Detta yrkade socialdemokraterna avslag på och reserverade sig) Innan man kan följa Konkurrensverkets rekommendationer måste man veta vilka företag eller privata alternativ som står till buds. Eftersom vi ännu inte vet om vi får några godkända leverantörer av service- och omvårdnastjänster är det väldigt svårt att välja något annat alternativ än kommunen inledningsvis.

Konkurrensverket skriver i sitt yttrande om LOV 2008-05-19 (Dnr 185/2008): "Konkurrensverket avstyrker förslagen om att låta egenregi utgöra ickevalsalternativet. För att konkurrensen skall fungera effektivt till nytta för konsumenterna är det viktigt att det råder konkurrensneutrala förhållanden på marknaden och att offentliga och privata aktörer behandlas lika". Jag skulle rekommendera Bernt och socialdemokraterna att Googla på "ickevalsalternativ". Bland de kommuner som varit igång en tid får man en fingervisning hur de har löst ickevalsalternativet. Här några exempel: Vellinge – Förenade Care, Staffanstorp – Den som haft de flesta nöjda kunderna i % under föregående år, Boden och Partille – Kommunen, Ekerö – Turordningslista, Uppsala – Geografiskt område, osv, osv. Låt oss diskutera frågan igen när Lagen om Valfrihet har verkat i Eslöv ett halvt till ett år – då har vi en uppfattning vilken modell vi skall använda oss av för att uppfylla Konkurrensverkets synpunkter.

Bernt hade läst en artikel i Dagens Samhälle om miljökonsekvenser av LOV. Under fyra år har han inte reagerat eller fört upp diskussionen, så när det är dags för besluta om avtal och regler för godkännande av leverantörer tar han upp det på sittande nämnd. Hur allvarligt menat var denna fråga? Var det inte ytterligare ett sätt att försöka förhala/fördröja införandet av LOV?

Sammanfattningsvis:

 • Vinner Socialdemokraterna valet i Eslöv avskaffas Lagen om Valfrihet.
 • Socialdemokraterna kommer att återställa det kommunala vård och omsorgsmonopolet.
 • Socialdemokraternas valfrihet är en valfrihet för politiker och tjänstemän.
 • Vad som är god kvalitet för den enskilde avgörs av socialdemokratiska politiker och kommunens tjänstemän.
 • Socialdemokraterna beslutar om mål som de sen inte tänker uppfylla.
 • Socialdemokraterna i Eslöv har i varje beslut om Lagen om Valfrihet röstat nej och reserverat sig mot majoritetens beslut.
 • Socialdemokraterna kommer att avskaffa RUT-avdraget i riksdagen.

Lesley Holmberg
vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden i Eslöv

1 kommentar:

 1. Hade ju förståss varit mer intressant att höra vad FP vill göra, istället för att berätta hur illa ni/du tycker om Sossarna.... Känns lite väl befriat från några djupare tankar om Eslövs framtid enligt FP.

  Förundrad och road läsare

  SvaraRadera