tisdag 26 juni 2012

Anmälningsplikt för huliganer

Anmälningsplikt ingen lösning. Ett skärpt tillträdesförbud är det bästa vapnet mot huliganerna, eventuellt i kombination med elektronisk övervakning via fotboja. Det skriver Björn Eriksson, nationell samordnare mot idrotts- relaterad brottslighet, i ett förslag till regeringen.
Det är ju egentligen rätt så självklart att en anmälningsplikt är svår att hantera i praktiken. Vilket jag skrev när förslaget var först uppe på förslag.

Socialdemokraterna med Håkan Juholt i spetsen föreslog då också utegångsförbud under matcher för dömda huliganer.Den lille populisten föreslog alltså att huliganer, som redan avtjänat sitt straff, skulle fortsätta att straffas med utegångsförbud så fort en match spelades, vilket naturligtvis är helt puckat.

Tyvärr är ju inte Folkpartiet särskilt mer genomtänkta i den här frågan, som skriver att "den viktigaste frågan är att införa anmälningsplikt på en polisstation en bra bit från arenan". Björn Eriksson gör slarvsylta av det förslaget, med all rätt.

Att man efter avtjänat straff inte begränsas i sin rörelsefrihet i samhället är en grundläggande rättsprincip. Därmed inte sagt att man ska ha tillträde till arenan, men det är en sak för arrangörerna att ta itu med.

söndag 17 juni 2012

Gymnasiebehörighet 2012

Andel behöriga till gymnasieskolan, senaste 12 åren
(klicka för större)
Betygsresultaten för 2012 är nu inne. Andelen behöriga till gymnasieskolan sjunker med 1.4 procentenheter ytterligare jämfört med förra året och hamnar nu på 82.1% av eleverna som är behöriga till yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Innan sommarskola motsvarar detta 65 elever som inte uppfyller kraven.

Bortsett från ett hoppingivande skutt 2009, så har trenden varit fallande de senaste 10 åren i Eslövs skolor. Det finns inga enkla lösningar och inte heller några enkla förklaringar till denna utveckling.

Det är viktigt med att fokusera på kunskap och uppföljning, som Ekenässkolan gjort. Själv är jag övertygad om att mer tillgång till lärarledd tid är en del av lösningen, så som vi har föreslagit i vår motion om mer stödundervisning och lovskola.

Tidigare inlägg om skolan:
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet 
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan 

onsdag 13 juni 2012

Sopa problemet under mattan ..

Vill vi tillbaka? Nej, knappast

Att en taxehöjning på sophämtning kan skapa så mycket ilska är rätt så förvånande. Visst är det en taxehöjning på 30% för den som har det lilla kärlet på 190 liter idag, men det handlar om en höjning med 685 kr / år eller en dryg femtilapp i månaden. Det är ju inga större summor vi pratar om. För de som har det större 370-liters kärlet är det en mycket marginell höjning på 180 kr / år eller 15 kr per månad.

Med tanke på kommentarerna är det viktigt att påpeka att Merab är ett kommunalägt bolag och alla eventuella "vinster" går tillbaka till skattebetalarna. (Se årsredovisning här) Men den viktigaste frågan är ju att man nu kan göra all sortering hemmavid istället för att åka till en återvinningsstation och återvinningscentral. Det är ju en rejäl kvalitetshöjning och tidsbesparande för alla parter.

"Jag tänker sluta sortera mina sopor i protest" skriver vissa. Vilket dumt resonemang! Vem "straffar" man genom att inte sortera soporna egentligen? Jo, kommande generationer och vår miljö.

Jag är väldigt positiv till de nya fyrfackskärlen. Förhoppningsvis innebär detta också att vi på sikt kan slippa de överfulla, skitiga och fula återvinningsstationerna som ingen vill ha som granne. Om det nu blir så att du inte fyller tunnornas alla fack - så var inte besviken för det. Du har inte "förlorat" nånting, du har bara bidragit till ett mer hanterbart sopberg. Du betalar för tjänsten att någon tar hand om ditt avfall på bästa sätt och kommer och hämtar det vid ditt hus. Om man bara fyller ett 190-liters kärl till 1/3 så är man antagligen redan väldigt duktig på att sortera och åka till ÅVC. Är ni flera hushåll som vill spara några slantar så går det bra att gå ihop på ett abonnemang också.

Med det nya systemet blir det enklare att göra rätt. Inga överfulla kassar med papper o.d.som blir ståendes i hallen, utan man sorterar direkt i tunnan. Betydligt färre resor till en ÅVC blir det också. Det är positivt för alla.

onsdag 6 juni 2012

Harlösadagen och Nationaldagsfirande

2012-06-06HarlösadagenEtt besök på Harlösadagen är alltid en trevlig upplevelse. Sillamackan hos Röda Korset är obligatorisk. Vimlandet bland gamla bekanta Harlösavänner är kanske höjdpunkten för en gammal harlösabo som jag.
Jag är full av beundran för Harlösa byalags engagemang för sin by och trakt. Fågelriket, traktens konstnärer, föreningslivet och inte minst företagen ställer upp mangrant. Så har du inte besökt Harlösadagen gör det nästa år.
2012-06-06HarlosaTraktorpar
Bilderna
Överst: Backluckeloppis på gröningen mitt emot Hotellet.
Nederst: Traktorparaden med idel gamla nostalgitraktorer. Dom kör så det osar!

måndag 4 juni 2012

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete

I veckan kunde vi läsa att Socialstyrelsen inte ser någon skillnad mellan privat och offentlig äldreomsorg. Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande “idag behöver enbart enskilda verksamheter tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva ett särskilt boende för äldre”. Generaldirektören på Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm säger; “- Men jag tycker att de som bedriver äldreomsorg i kommunal regi borde ha samma krav på sig. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanning och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre”. Generaldirektören har rätt – givetvis skall äldreomsorgen också vara konkurrensutsatt på lika villkor till gagn för den enskilde och kvalitén i äldreomsorgen.

I Eslövs hemtjänst borde t ex. ickevalsalternativet i LOVen (Lagen Om Valfrihet) alterneras mellan de godkända företagen. Det är en klar konkurrensfördel för kommunen att alltid vara “ickevalsalternativet”.

LO-kongressen vill förbjuda vinster hos “välfärdsföretagen”. Av vilken anledning inbillar sig LO att det skall finnas för mening med att starta ett företag om man inte får tjäna pengar på sin affärsidé? Är det så att LO tycker att det är fult att tjäna pengar på att ge vård och omsorg till äldre? I konsekvensens namn borde man förbjuda vinster även i andra företag som tar emot skattepengar för utfärda tjänster – SVEVIA, Skanska, NCC, PEAB, Sodexo, det kommunala elbolaget, sopbolaget eller bostadsbolaget m.fl. m.fl. Självklart skall ett företag/företagare få göra vinst oavsett om man levererar vård och omsorg, asfalt eller städar kommunens lokaler. Allt annat är orimligt.

Med LOVen som stöd är det vi som lokala politiker som bestämmer ersättningen och vilken kvalité vi vill ha i kommunen. Ersättningen till kommunen och de privata välfärdsföretagen är lika – man konkurrerar på lika villkor. I Eslöv borde vi införa LOVen även på våra vård och omsorgboende. Som det är idag kan inte Eslövs medborgare välja ett av Sveriges bästa vård och omsorgboende enligt Äldreguiden, Partnergruppen (fd Håkanssons). Utan LOVen finns det ingen anledning för ett vårdföretag att starta ett vård och omsorgsboende i Eslöv. Varför skall Eslövs äldre enbart vara hänvisade till kommunens äldreboende? SM-majoriteten har som målsättning att göra det möjligt för vård och omsorgsföretag att etablera sig i Eslöv när behovet uppstår. Socialdemokraterna och Moderaterna vägra definiera vad de menar med “när behovet uppstår”. Att Socialdemokraterna i Vård och Omsorgsnämnden är emot valfrihet och LOVen är välkänt men att Moderaterna som var med och införde LOVen i Eslöv inte ger besked är anmärkningsvärt trots att man gick till val på mer valfrihet i Eslövs vård och omsorg. Har Moderaterna i Eslöv offrat valfriheten i vård och omsorg i sin SM-allians?

Eslövs vård och omsorg har låg personaltäthet, hög kvalitet och låga kostnader. Det låter som en motsägelse. Är det så att Eslövs Vård och Omsorgsförvaltning är så mycket effektivare än sina kolleger runt om i landet? Kanske är det så. Det kan också bero på att medarbetarna anställs på timme eller deltid, får delade turer, att vakanser inte tillsätts. Eftersom personalkostnaderna är den största kostnaden i vården och omsorgen ger det snabba effekter om man kan hålla nere kostnaderna för personalen. En av slutsatserna måste bli att Eslövs vård och omsorgsförvaltning har väldigt kompetenta medarbetare som är väl utbildade och lojala mot sin arbetsgivare. Därför ser jag allvarligt på att den politiska majoriteten kan tvingas dra ner på den viktiga kompetens- och vidareutbildningen.

Ett annat orosmoln som tornar upp sig är att hemtjänsten år efter år överskrider sin budget. En orsak är att de som har hemtjänst behöver fler insatser pga svårare sjukdomar. Det är inte fler personer än tidigare utan det går åt mer tid för varje hemtjänstbesök. Detta är en trend som kan ses över hela landet. Samtidigt har vi i Eslöv också sett en begynnande trend att fler ansöker om vård och omsorgsboende. Vi har en växande åldrande befolkning och samtidigt kan vi konstatera att det tillkommer inte fler särskilda boenden i Eslöv. Frågan är när den sittande SM-majoriteten skall vakna och börja infria sin målsättning om att göra det möjligt för vård och omsorgsföretagen att etablera sig i Eslöv. Vi kommer mycket snart behöva fler platser på vård och omsorgsboende och det tar några år från beslut till färdig byggnad och verksamhet.

För att genomföra detta behövs att Eslöv öppnar upp för att införa LOVen även inom Vård och Omsorgsboende. Tas inte besluten inom det snaraste kommer vi förmodligen se att ansökningarna ökar 2013/14 och lyckas vi inte verkställa besluten inom tre månader riskerar vi dryga viteskostnader.

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete inte mindre.