måndag 4 juni 2012

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete

I veckan kunde vi läsa att Socialstyrelsen inte ser någon skillnad mellan privat och offentlig äldreomsorg. Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande “idag behöver enbart enskilda verksamheter tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva ett särskilt boende för äldre”. Generaldirektören på Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm säger; “- Men jag tycker att de som bedriver äldreomsorg i kommunal regi borde ha samma krav på sig. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanning och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre”. Generaldirektören har rätt – givetvis skall äldreomsorgen också vara konkurrensutsatt på lika villkor till gagn för den enskilde och kvalitén i äldreomsorgen.

I Eslövs hemtjänst borde t ex. ickevalsalternativet i LOVen (Lagen Om Valfrihet) alterneras mellan de godkända företagen. Det är en klar konkurrensfördel för kommunen att alltid vara “ickevalsalternativet”.

LO-kongressen vill förbjuda vinster hos “välfärdsföretagen”. Av vilken anledning inbillar sig LO att det skall finnas för mening med att starta ett företag om man inte får tjäna pengar på sin affärsidé? Är det så att LO tycker att det är fult att tjäna pengar på att ge vård och omsorg till äldre? I konsekvensens namn borde man förbjuda vinster även i andra företag som tar emot skattepengar för utfärda tjänster – SVEVIA, Skanska, NCC, PEAB, Sodexo, det kommunala elbolaget, sopbolaget eller bostadsbolaget m.fl. m.fl. Självklart skall ett företag/företagare få göra vinst oavsett om man levererar vård och omsorg, asfalt eller städar kommunens lokaler. Allt annat är orimligt.

Med LOVen som stöd är det vi som lokala politiker som bestämmer ersättningen och vilken kvalité vi vill ha i kommunen. Ersättningen till kommunen och de privata välfärdsföretagen är lika – man konkurrerar på lika villkor. I Eslöv borde vi införa LOVen även på våra vård och omsorgboende. Som det är idag kan inte Eslövs medborgare välja ett av Sveriges bästa vård och omsorgboende enligt Äldreguiden, Partnergruppen (fd Håkanssons). Utan LOVen finns det ingen anledning för ett vårdföretag att starta ett vård och omsorgsboende i Eslöv. Varför skall Eslövs äldre enbart vara hänvisade till kommunens äldreboende? SM-majoriteten har som målsättning att göra det möjligt för vård och omsorgsföretag att etablera sig i Eslöv när behovet uppstår. Socialdemokraterna och Moderaterna vägra definiera vad de menar med “när behovet uppstår”. Att Socialdemokraterna i Vård och Omsorgsnämnden är emot valfrihet och LOVen är välkänt men att Moderaterna som var med och införde LOVen i Eslöv inte ger besked är anmärkningsvärt trots att man gick till val på mer valfrihet i Eslövs vård och omsorg. Har Moderaterna i Eslöv offrat valfriheten i vård och omsorg i sin SM-allians?

Eslövs vård och omsorg har låg personaltäthet, hög kvalitet och låga kostnader. Det låter som en motsägelse. Är det så att Eslövs Vård och Omsorgsförvaltning är så mycket effektivare än sina kolleger runt om i landet? Kanske är det så. Det kan också bero på att medarbetarna anställs på timme eller deltid, får delade turer, att vakanser inte tillsätts. Eftersom personalkostnaderna är den största kostnaden i vården och omsorgen ger det snabba effekter om man kan hålla nere kostnaderna för personalen. En av slutsatserna måste bli att Eslövs vård och omsorgsförvaltning har väldigt kompetenta medarbetare som är väl utbildade och lojala mot sin arbetsgivare. Därför ser jag allvarligt på att den politiska majoriteten kan tvingas dra ner på den viktiga kompetens- och vidareutbildningen.

Ett annat orosmoln som tornar upp sig är att hemtjänsten år efter år överskrider sin budget. En orsak är att de som har hemtjänst behöver fler insatser pga svårare sjukdomar. Det är inte fler personer än tidigare utan det går åt mer tid för varje hemtjänstbesök. Detta är en trend som kan ses över hela landet. Samtidigt har vi i Eslöv också sett en begynnande trend att fler ansöker om vård och omsorgsboende. Vi har en växande åldrande befolkning och samtidigt kan vi konstatera att det tillkommer inte fler särskilda boenden i Eslöv. Frågan är när den sittande SM-majoriteten skall vakna och börja infria sin målsättning om att göra det möjligt för vård och omsorgsföretagen att etablera sig i Eslöv. Vi kommer mycket snart behöva fler platser på vård och omsorgsboende och det tar några år från beslut till färdig byggnad och verksamhet.

För att genomföra detta behövs att Eslöv öppnar upp för att införa LOVen även inom Vård och Omsorgsboende. Tas inte besluten inom det snaraste kommer vi förmodligen se att ansökningarna ökar 2013/14 och lyckas vi inte verkställa besluten inom tre månader riskerar vi dryga viteskostnader.

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete inte mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar