torsdag 26 april 2012

Maten till de äldre en viktig fråga

Valfrihet i en liten låda
Vi tycker alla olika. Smak och tycke är individuellt – även om man uppnått pensionsåldern. Idag har vi i Eslöv leverans en gång per vecka av av fryst mat till våra åldringar som bor kvar i sina lägenheter/villor och har behov av färdiglagad mat och hjälp att tillreda den. Man kan välja mellan 10 olika frysta rätter. En del kallar detta valfrihet – inte jag.

Vård och Omsorgsnämndens Socialdemokrater, Moderater med stöd av Miljöpartiet beslutade i onsdags att gå ut i en ny upphandling av den frysta maten enligt samma koncept som idag.

Förvaltningen hade fyra alternativ för nämnden att ta ställning till (läs mer om förslagen). Jag saknar ett femte förslag som följer intentionerna i Lagen om Valfrihet, därför yrkade jag på återremiss. Enligt min uppfattning uppfyllde inget av förvaltningens förslag LOV-intentionerna. Syftet i utredningen tycks ha varit vad som är bra för kommunen – inte vad som är bra för den enskilde personen.

Det vi skulle vilja ha utrett från Folkpartiets sida var hur ett kundvalssystem för den biståndsbedömda maten skulle kunna se ut givetvis med en konsekvensbeskrivning för den enskilde. Det vill säga:

1) att de leverantörer som vill distribuera mat får ansöka om ett godkännande. Detta tror jag skulle gynna restaurang och cateringbranschen i Eslöv. 
2) Bibehålla dagens kommunala subvention (2690:-/person och år. Idag betalar den enskilde 43 kr/portion för den kylda maten). 
3) Vill man ha ett dyrare alternativ får man själv betala mellanskillnaden. 
De som tycker det skulle vara bra med matlagning i hemmet skulle kunna använda sig av det sk RUT-avdraget (kan ej användas i kommunal service). Detta alternativet skulle vi i Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Eslöv vilja ha utrett. I utredningen borde yttranden också finnas från de hemtjänstleverantörer som finns i Eslöv idag finnas med.

Att Socialdemokraterna är mot valfrihet speciellt inom vården och omsorgen är välkänt och förvånar mig inte – de socialdemokratiska företrädarna föredrar att politiker och tjänstemän väljer åt dig. Mer förvånad är jag över de forna alliansvännerna i Moderaterna som förra mandatperioden var med och röstade för Lagen om Valfrihets införande i Eslövs Vård och Omsorgsverksamhet, men som i onsdags röstade mot att få till en ordentlig LOV-utredning även på matsidan. 


Speciellt som nuvarande 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke, säger i Moderaternas valutskick 2010 (citat) – “Valfrihet för våra äldre inom vård och omsorg är en viktig fråga för mig.”

Varför röstade Moderaterna i Vård och Omsorgsnämnden nej till valfrihet för biståndsbedömd mat? Tycker inte Lena och Moderaterna i Eslöv att valfrihet och mångfald är viktigt?

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden, Eslöv

Protokoll VoO 2012-04-18 se § 31

| SkD | SkD |

2 kommentarer:

  1. Grattis till artikeln i NU på detta tema, Lesley!

    SvaraRadera
  2. Finns många frågetecken kring M i Eslöv, de gör inget annat än mest tiger eller sätter sig på tvären för bra ideer. Lite synd att inte FP och C kunde komma överens med S lite mer. Hade nog varit till gagn för Eslöv tror jag. Den kompromisspolitk som M för med S nu är inte lyckad. Sen att det finns moderatpolitiker som skrivit kränkande om en annan politiker i Eslöv är ju helt fördömligt då samma person ska sitta och utreda saker som berör individer. Vad ger det för förtroende om man är på så låg nivå att man går åt folks utseende och eventuella handikapp. Mer om detta lär nog komma framöver...hoppas FP är emot sådana övertramp och det kan rensas upp lite.

    SvaraRadera