onsdag 20 januari 2010

Bertils parti?

Vad vill Bertil Jönsson, fd centerpartistiskt kommunalråd? Hur ser hans vision ut för Eslöv om 10 år, om 20 år? Det räcker inte med att kräva time-out för flyktingmottagande, bättre äldrevård och minskad kommunadministration. Ett politiskt parti måste tala om för väljarna hur man vill utveckla vårt samhälle även på lång sikt inte bara i det korta tidsperspektivet. Faran är att om man bara väljer att prata om det korta perspektivet blir partiet ett "kappvändarparti" vars enda drivkraft är att vara så populära som möjligt.

Kan Bertil Jönssons parti lösa diskrimineringsfrågorna? Det är inte bara gamla män, kvinnor och ungdomar som påstår sig vara diskriminerade. Har du ett konstigt namn som inte klingar svenskt stiger svårigheten att få jobb så man kan försörja sig – en diskriminering som är långt värre än att tro sig vara åldersdiskriminerad.

Ett sätt att komma tillrätta med åldersdiskriminering är att införa system i äldreomsorgen där den enskilde får möjlighet att välja bort den leverantör som man inte trivs med. För detta behövs inget nytt kommunpolitiskt parti. Folkpartiet och de andra allianspartierna har redan drivit frågan till beslut i riksdagen och kommunfullmäktige (Lagen om Valfrihet).

Bertil Jönsson tror sig kunna minska kommunens administration med 20 – 30 miljoner. Kanske är det möjligt. Folkpartiet och alliansen har det senaste året fått fram beslut om att göra en organisationsöversyn. Eslöv behöver en modern och effektiv kommunal organisation. Tyvärr har vårt socialdemokratiska kommunalråd Cecilia Lind gjort allt för att förhala diskussionerna. Nu tvivlar jag på att det kommer att bli någon överenskommelse före valet. Folkpartiet har varit mycket drivande i denna fråga, vi har redovisat våra förslag här på bloggen.

Bertil Jönsson vill ha "time-out" för flyktingmottagningen. Varför det? När skall "time-outen" hävas? Trygghet är grundläggande för varje människa. Om inte de grundläggande trygghetsbehoven kan uppnås där man bor, inte har någonstans att bo, inte har möjlighet att äta sig mätt, inte har kläder på kroppen, inte kunna jobba och få en inkomst, inte ha familj och vänner, inte åtnjuta grundläggande friheter som tryckfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet – då lämnar man sitt hem och söker sig till någon annan plats där dessa grundläggande behov kan tillfredsställas - det är då man blir flykting. Flyktingskap är inget man väljer frivilligt. Flykting är man till dess man har hittat en ny boplats där man kan känna sig trygg. Skall vi i Eslöv inte dela med oss av vår trygghet? Några få av världens flyktingar kommer till Eslöv. Hur skall dessa människor kunna ta "time-out" från sitt flyktingskap? Har dom några alternativ? Genom att vara solidariska med människor som har det svårt och ge flyktingar möjlighet till tryggheten och välfärden i Eslöv bidrar vi alla till en bättre värld och högre välfärd.

Bertil Jönsson vill satsa på elitidrotten. Det görs redan. Bertil har genom åren varit motståndare till att Eslöv skall ha en ishall.

För att kunna ta ställning till Bertils parti behöver man veta vilken idétradition och vilka visioner det nya kommunpartiet skall ha. Skall det bli ett "kappvändarparti" i nyDemokratianda eller ett seriöst långsiktigt parti med en klar bild av framtidens Eslöv?

7 kommentarer:

 1. Partiet kommer väl heta Nya Kommunpartiet och syftar till att ta itu med de utanförskapsproblem som finns i Eslöv bland sk. "nysvenskar". Den uppfattningen delar en stor del av befolkningen.... Varför tillåter ni i Folkepartiet inte en folkomröstning i flyktingfrågan???

  SvaraRadera
 2. Tommy Nilsson, Eslöv21 januari 2010 18:36

  Oavsett vad man tycker om Bertils utspel, så är det ingen bra idé att förringa den ena diskrimineringen jämfört med den andra. Diskriminering är dåligt - oavsett anledning.

  SvaraRadera
 3. @Tommy
  Intressant att du drar en lans just för Bertil. Intressant, därför att Bertil solklart drivs av en klassisk egoism, tex genom sin "timeout" för flyktingmottagande och för särredovisning av kostnader för invandrare.

  Du tycker alltså inte att de människor som är absolut mest förfördelade i samhället är just flyktingar, som ofta både har ett underläge i språk, utbildning och en misstro mot deras kultur?

  Var är dina bra idéer, Tommy, eftersom du inte tycker om våra?

  SvaraRadera
 4. Tommy Nilsson, Eslöv21 januari 2010 23:13

  Nej, jag drar ingen lans för Bertil (var då?)- jag kritiserar värderingen av olika typer av diskriminering. Ärligt talat har jag ingen uppfattning om Bertil, jag skrev heller inget om Bertil.

  DO har nyligen slagits samman och fått ett övergripande ansvar för alla typer av diskriminering - varför då börja polarisera igen?

  SvaraRadera
 5. Tommy Nilsson, Eslöv21 januari 2010 23:27

  "Har du ett konstigt namn som inte klingar svenskt stiger svårigheten att få jobb så man kan försörja sig – en diskriminering som är långt värre än att tro sig vara åldersdiskriminerad."

  Jag vände mig emot den nedlåtande tonen mot de som "tror" sig vara åldersdiskriminerade. Inget annat. Jag känner inte Bertil och har heller ingen aning om vad han står för, men oavsett detta så finns det många som de facto blir diskriminerade just pga av ålder.

  Jo, jag anser också att invandrare är de som har det svårast, det har dock inte med saken att göra.

  Jag tycker att min "idé" framgår tydligt: motarbeta all diskriminering likartat - med samma kraft.

  SvaraRadera
 6. @Tommy
  du tycker jag är nedlåtande mot Bertil. Givetvis inte. När jag tolkar Bertils olika uttalanden om åldersdiskriminering så uppfattar jag att han menar våra äldsta medborgare, men vad som är åldersdiskriminerande preciserar han inte. Åldersdiskriminering enligt svensk lag omfattar alla och det är förbjudet att åldersdiskriminera "inom utbildningsverksamhet och i arbetslivet i vid mening" (regeringens prop 2007/08:95.
  Resonemanget i diskrimineringslagen definierar vem som kan åldersdiskrimineras som att det är "från födelsedagen till uppnådd ålder" och gäller inom utbildning och arbetsliv.
  Jag uppfattar inte att det är detta Bertil menar, därför använder jag orden "tror sig vara åldersdiskriminerad" för uppenbarligen vet han inte. Det är inte mitt syfte att vara nedlåtande men skall man debattera måste man veta vad orden innebär.
  Min poäng är att åldersdiskriminering omfattar alla barn, ungdomar, medelålders och oss som står på tröskeln till pensionering och äldre som vill utbilda sig eller som arbetar.
  Att inte komma ut i friska luften från sitt boende är inte åldersdiskriminering utan endast jättedålig äldreomsorg - som vi politiker har det yttersta ansvaret för när vi beslutar om reglerna för bistånd inom äldreomsorgen. Skulle det vara så att det finns politiska beslut och de inte genomföres är det dålig arbetsledning. Men diskriminering nej.

  SvaraRadera
 7. Tommy Nilsson, Eslöv22 januari 2010 18:09

  Tack, då förstår jag hur du menade!
  Trevlig helg!

  SvaraRadera