måndag 28 december 2009

Var socialdemokraterna verkligen beredda att avgå?

I dagens SKD kommenterar Lena Larsson, socialdemokratisk Kommunfullmäktigeordförande i Eslöv, det politiska året i Eslöv. Enligt Lena var socialdemokraterna beredda att avgå när dom förlorade budgetomröstningen i oktober. Hon påstår dessutom att Allianspartierna backade och inte ville ta över.

Var och en som följer Eslövspolitiken noterade säkert att Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Lind (s), kommenterade Alliansbudgeten redan när den presenterades första gången med ord som att det skulle inte vara någon konst att regera efter den eftersom den var så lik den styrande minoritetens. I kronor och ören var skillnaden liten men i budgettexterna lyfter Alliansen konkreta frågor om valfrihet, skolan och Ekevalla.

Att socialdemokraterna skulle vara beredda att avgå var inte den bild jag fick efter KFs budgetdebatt i oktober. Att Alliansen skulle backat från att ta över är inte heller något jag känner igen. Kravet på att den styrande s-minoriteten skulle avgå ställde vi aldrig från Alliansens sida. Om vi gjort det skulle vi bara fört in Eslöv i ett politiskt kaos där inget av blocken skulle kunna styra och det skulle vara väldigt dåligt för Eslövs medborgare. Den röda sidan är efter valet 2006 större än Alliansen och kan följaktligen fälla Alliansen när det faller dom in om Alliansen skulle haft makten. Därför var det självklart att vänsterkartellen i Eslöv skulle tillsätta kommunstyrelsen ordförande. Efter oktoberbudgeten förändrades inget i den frågan. Tvärtom är nu vänsterkartellens maktposition stärkt pga att SD så sällan kan fylla sina stolar i KF. Då s-ordförande Lena Larsson har utslagsröst vinner de röda alla voteringar i KF om inte SD har minst fyra ledamöter på plats och väljer att utnyttja sin vågmästarställning.

Decemberbudgeten bygger i allt väsentligt på oktoberbudgeten kompletterad med de senaste budgettillskotten från Alliansregeringen (drygt 39 miljoner under 2009). Nu vill det till att vänsterkartellen regerar 2010 efter decemberbudgeten. Själv är jag skeptisk till socialdemokraternas vilja att göra så, då man redan två dagar efter budgetbeslutet går emot kommunfullmäktiges antagna budget i Vård och Omsorgsnämnden.

2010 kommer att bli ett spännande år – inte minst mot bakgrunden av att det är val den 19 september. Mitt nyårslöfte är att vi i Folkpartiet skall jobba hårt fört att stärka Folkpartiet och att vi tillsammans med övriga partier i Allians för Eslöv vinner valet.

Härmed vill jag önska alla läsare av Fp Eslövs blogg Gott Nytt år – valåret 2010.

Lesley Holmberg

Gruppledare Fp Eslöv.

SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar