lördag 5 december 2009

Jobben skall finnas i Eslöv också

Jobben skall finnas i Eslöv också – är en av målsättningarna i Budget2010. I Vård och Omsorgsnämnden antagna målsättning för 2010 om att jobben skall finnas i Eslöv också – är vi överens om följande formulering över blockgränsen: " … att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet".

Innebörden av denna skrivning i budget 2010 är att det finns en bred blocköverskridande majoritet för att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs vård- och omsorgsverksamheter.

Tanken var att redan i september skulle Vård- och Omsorgsnämnden tagit beslut om införandet av LoV i Eslöv. Den utredning som Vård- och Omsorgsförvaltningen gjort visar klart och tydligt att kvalitén blir högre och att reformen är kostnadsneutral. Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna har inte haft något att erinra vid remisstidens utgång. Så nu är det bara de formella politiska besluten kvar. Tidsplanen innebär beslut i VoO-nämnden den 16 december, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Januari 2010 och införande med början september 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar