torsdag 17 december 2009

S,V och Mp säger nej till Lagen om Valfrihet

Vid onsdagskvällens möte i Vård och Omsorgsnämnden röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till att införa Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst och i biståndsbedömd matdistribution.

Allianspartierna, som under mandatperioden varit pådrivande för att få till en utredning om införandet av Lagen om Valfrihet (LoV) i Eslöv, röstade för förvaltningens förslag om att införa LoV i Eslövs hemtjänst. Sverigedemokraterna röstade också för förvaltningens förslag som därmed fick majoritet i nämnden. Även Alliansens tilläggsyrkande om att "första steget" införs senast under september 2010 fick majoritet. S, V och Mp reserverade sig mot beslutet.

- Det är ett mycket märkligt agerande av S,V, Mp när dom nu går emot införandet av LoV i Eslövs hemtjänst. I den budget för 2010 som fastställdes av en blocköverskridande majoritet, så sent som i måndags, av kommunfullmäktige är S, V Mp för att det under 2010 skall göras möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet (Budget 2010, sid 51 – Jobben skall finnas i Eslöv också"). Kommunfullmäktige ställde sig också bakom att "valfrihetssystem kan införas under andra halvåret 2010" (sid 52). Mot denna bakgrund är det högst märkligt att S, V, Mp i Vård och Omsorgsnämnden reserverar sig mot ett beslut som syftar till att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

- Självklart är jag besviken på de röda partiernas agerande. Är det så att S, V och Mp inte vill införa en kostnadsneutral, kvalitetshöjande åtgärd i Eslövs hemtjänst? S, V och Mp tycker fortfarande det är viktigare att politiker och tjänstemän skall bestämma hur vården och omsorgen skall utföras för de enskilda medborgarna. Vill inte S, V, Mp att människor skall ha möjlighet att välja någon annan vård och omsorg om man anser att den man erbjudits fungerar dåligt? Varför är S, och Mp för valfrihet i Region Skåne men emot i Eslöv?

Processen går nu vidare i Kommunstyrelsen och avgörs slutligen i Kommunfullmäktige i Januari 2010. Fortfarande kan det bli ett nej till införandet av valfrihet i hemtjänsten. För att LoV skall införas krävs att Sverigedemokraterna står fast vid sin ståndpunkt i Vård- och Omsorgsnämnden och att SD har minst fyra ledamöter på plats i Kommunfullmäktige – annars kommer Kommunfullmäktiges ordförande; Lena Larsson (S) att ha utslagsröst och förmodligen säga nej till införandet av Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst – och då faller förslaget och Eslöv får återbetala 1,6 miljoner av de 2 som man erhållit av staten för att utreda och införa LOV. Skulle det inträffa kommer LoV först att införas vid en valseger för Alliansen för Eslöv i hösten val.

I SKD oroas nämndens ordförande, Bernt Nilsson (S), över att Valfriheten skulle innebära lönedumpningar på sikt. Vad menar han? Varje entreprenör måste ansöka om att bli godkänd. Jag förutsätter att godkännandet innebär att entreprenören får samma ersättning som vi har i den kommunala vården och omsorgen och betalar sina anställda avtalsenliga löner. Jag förutsätter att vi endast godkänner entreprenörer som betalar skatt, sociala avgifter, försäkringar och allt annat som ingår i att vara en god arbetsgivare. Med fler som får möjlighet att erbjuda Eslövs äldre hemtjänst får vår egen personal en bredare arbetsmarknad och fler möjligheter att välja andra arbetsgivare än kommunen. Vi har väldigt kreativa och kvalificerade medarbetare i Eslövs hemtjänst och dom kommer säkert att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske väljer en del att själv starta egna vård- och omsorgsföretag i Eslöv.

Förvaltningschefen Eva Åström pekar på risken med att kommunen måste dra ner på antalet anställda om flera "brukare" väljer andra alternativ än kommunen. Om detta skulle inträffa tycker jag det är betydligt viktigare att ställa frågan varför väljer dom någon annan än kommunen? Är det så att vi erbjuder en bra hemtjänst i Eslöv så finns det ju ingen anledningen att se svart på införandet av LOV. Vi har en väldigt bra äldreomsorg i Eslöv och vi delar alla visionen att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg. Vill vi förverkliga visionen så måste även de som av en eller annan anledning är missnöjd med den vård och omsorg som vi erbjuder få möjligheten att välja något annat. Först när vi kan erbjuda detta har vi en möjlighet att nå visionen om Sveriges bästa vård och omsorg.

Som sagt vi har en målsättning som är godkänd av ett enigt kommunfullmäktige (åtminstone hörde inte jag några protester varken i KF eller när vi tog VOO budget) "Jobben skall finnas i Eslöv också" vårt bidrag till detta i Vård och Omsorgsnämnden är att göra det möjligt för olika typer av vård- och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor. Hur vill röd sida förverkliga denna målsättning? Det är dags att Bernt & co presenterar sina alternativ.

Lesley Holmberg
som är vice ordförande i Eslövs Vård och Omsorgsnämnd.

SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar