tisdag 15 december 2009

Marieholmsbanan och Öresund

Skånetrafiken öppnar inte nya Pågatågslinjer om inte finansieringen är klar. Praxis är att Region Skåne skattesubventionerar tågtrafiken med 50 % och biljettintäkterna skall stå för resterande 50 %. Enligt Tågstrategi 2037 blir Marieholmsbanan lönsam direkt vid en Pågatågstart. Därför blir jag undrande när man planerar för Pågatågstart i nordöstra Skåne. Pågatåg i nordost kräver investeringar på banor mm i storleksordningen 5 – 600 miljoner. Det första året med Pågatåg i Nordost går driften med ett underskott någonstans mellan 45 – 60 miljoner därefter ca 30 miljoner årligen. Marieholmsbanan kräver baninvesteringar på ca 200 miljoner och går med vinst från dag ett. Nordost vill man starta trafiken senast 2012. Marieholmsbanan kanske före 2020.

Visst skall vi ha utbyggd Pågatågstrafik även i nordöstra Skåne och över Smålandsgränsen. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är bra för miljön och klimatet. Men det jag har svårt att förstå är att man inte drar igång kollektivtrafiken först där den blir ekonomiskt lönsam. Vi skall vara rädda om våra skattepengar och vårt klimat. Startordningen är fel.

I september reglerades Öresundstaxan pga att marknaden hade devalverat den svenska kronan. Den svenska kronans låga värde gentemot euron/dkr innebar att Skånetrafiken gjorde ett underskott, varje månad, på ca 2 miljoner. Nu är det dags för en ny kostnadsutjämning mellan Region Skåne (Skånetrafiken) och Danmark. Nu förväntas danskarna höja biljettpriset i januari pga den danska inflationen och därmed återkommer valutaskillnaden och det månatliga underskottet för Skånetrafiken på ca 2 miljoner. Eftersom den svenska inflationen är lägre och svenska kronan är värderad lägre än den danska blir det billigare att köpa sin Öresundstågbiljett på den svenska sidan. Självklart köper de danska resenärerna sina biljetter i Skånetrafikens biljettautomater (70 % av biljettförsäljningen sker i Skånetrafikens system). För första gången sedan Ötågstarten 2000 går det inte att komma överens mellan Region Skåne och danska Trafikstyrelsen inför 2010. Region Skåne vill frysa biljettpriset på samma nivå som nu och se över prisnivån till årsskiftet 2010/2011.

Lösningen är att både Sverige och Danmark lämnar respektive krona och inför Euron som valuta – då slipper vi kiva med danskarna om biljettpriserna över Öresund. Integrationen i vår region underlättas. Självklart skall det kosta lika mycket att ta sig över Öresund oavsett om man köper biljetten i Köpenhamn eller Eslöv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar