söndag 28 februari 2010

Daniel Rhodin toppar fullmäktigelistan

På lördagens Årsmöte omvaldes Daniel Rhodin som ordförande för eslövsliberalerna. Sven-Olov Wallin, Kungshult, Solweig Lewin, Billinge, Ingmar Larsson, Eslöv, Iréne Wikström, Eslöv fick även de förnyat förtroende som ledamöter i styrelsen. Vivi Brunnander, Flyinge, Astrid Nilsson, Billinge samt Lesley Holmberg, Löberöd valdes till ersättare.

Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman, Malmö gästade årsmöte och pratade om valfrågor inför hösten. Allan Widman pekade på Folkpartiets stora engagemang i skolfrågorna och de sociala frågorna. - Vinterns hårda grepp om Sverige och inte minst om oss skåningar, pekar på vikten av en fungerande energipolitik och att ha fungerande kärnkraftverk, sa Allan Widman och fortsatte, stora renoveringar i gamla kärnkraftverk är dyrt och frågan är om vi inte så fort som möjligt skall byta ut de gamla kärnkraftverken mot nya istället för att lappa och laga för dyra pengar, avslutade Allan. (Bilden: På Billingehill, Billinge samlades Eslövsliberalerna för årsmöte och för att lyssna till Folkpartiets försvarpolitiske talesman Allan Widman, Malmö)

Årsmötet fastställde också valsedeln till kommunfullmäktige inför valet i september.

1. Daniel Rhodin, Örtofta
2. Solweig Lewin, Billinge
3. Lesley Holmberg, Löberöd
4. Ann-Christin Walldén, Eslöv
5. Sven-Olov Wallin, Kungshult
6. Astrid Nilsson, Billinge
7. Carl-Gustav Fritz, Eslöv
8. Margaretha Holmquist, Eslöv
9. Erik Holmquist, Eslöv
10. Anne Dowler, Eslöv
11. Mats Olausson, Harlösa
12. Viveka Brunnander, Flyinge
13. Philip Dahlin, Eslöv
14. Shkandije Krasniqi, Eslöv
15. John Persson, Eslöv
16. Marianne Johansson, Eslöv
17. Ingmar Larsson, Eslöv
18. Irené Wikström, Eslöv
19. Per Wikström, Eslöv
20. Daisy Nilsson, Eslöv

Vår målsättning är att vi skall få minst 5 mandat i höstens kommunfullmäktigeval samt ingå i en styrande majoritet tillsammans med de andra Allianspartierna i Eslöv.
Årsmötet gjorde följande uttalande:
Utslagningen i grundskolan måste upphöra!
Folkpartiet har alltid drivit skolfrågor med stort engagemang, eftersom detta är vår viktigaste institution i samhället för att ge alla människor en lika chans att förverkliga sina drömmar och mål. Att vi vuxna tvingar våra barn till skolan förpliktigar oss att de får det de har rätt till, nämligen de kunskaper som de behöver i sitt framtida yrkesliv.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är drygt 16 % av eleverna som går ut grundskolan i Eslöv inte behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, och är därför hänvisade till individuella programmet (IV).
Trenden de senaster åren är oroväckande. Samtidigt som volymen till IV-programmet ökar drastiskt , minskar andelen elever som får ett slutbetyg från det indivduella programmet inom fyra år och är nu nere på 3 %.
Folkpartiet vill ta krafttag för att bryta den negativa utvecklingen i Eslövs grundskolor och är beredda att vända på alla stenar. Vi vill se att;
  • Det tillförs mer specialistresurser till skolan.
  • Sommarskola erbjuds till samtliga elever som riskerar att in´te få ett godkänt slutbetyg.
  • Det införs tidiga kunskapskontroller och tydliga riktlinjer för vilket stöd som eleven har tätt till om man inte uppnår målen.
  • Det genomförs en satsning på IT i skolan. Det behövs både ny utrustning och utbildning av pedagogerna.
  • Det finns arbetsro i skolan för alla. Vare sig elever eller lärare ska behöva acceptera ständiga störningsmoment, mobbning eller trakasserier. Ett tydligt handlingsprogram ska tas fram för att främja arbetsron.

1 kommentar:

  1. Tommy Nilsson, Eslöv28 februari 2010 23:30

    Bra att det katastrofala IV-programmet uppmärksammas!

    SvaraRadera