onsdag 3 mars 2010

Var fattas besluten i Eslöv?


Igår hade kommunstyrelsen (KS) i Eslöv sammanträde. Ett kort sammanträde trots att man tagit in en representant för Vårdbolaget Syd, som berättade om sin verksamhet för att ge något innehåll i mötet. Det passade ju dessutom bra eftersom KS den andre februari tecknade avtal med företaget att driva verksamhet i Ambovillan för ensamkommande flyktingbarn.

Vad som inte sades var att KS ordförande Cecilia Lind redan i fredags fått besked från den handläggande tjänstemannen på Länsstyrelsen att man troligen inte skulle få verkställa beslutet om att använda Ambovillan som boende för ensamkommande flyktingbarn förrän Länsstyrelsen tagit ställning till Stenas överklagande. Definitivt besked från Länsstyrelsen kom idag.

Därför har Cecilia Lind idag fattat ett ordförandebeslut om att i stället för Ambovillan använda en del av Kärråkra som boende för de ensamkommande flyktingbarnen. Det rimliga hade varit att hon igår tagit upp frågan i KS och föreslagit att beslutet vi fattade i februari skulle upphävas och att man gett KS ordförande i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i lokalfrågan.

Nu är det som vanligt. Vi har blivit överkörda av kommunalrådet och kommer att vid nästa KS ställas inför fullbordat faktum. Att rösta emot skulle ju tolkas som om vi vore negativa till att ta emot ensamkommande flyktingar och det är vi verkligen inte.

Kommunstyrelsen är kommunens styrelse och borde rimligen ha hur mycket som helst att diskutera och fatta beslut om. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, inställdes i februari på grund av brist på ärenden!

Ärendena i går föranledde alltså ingen debatt mer än kring frågan om pengar för att flytta Yrkeshögskolan (KY) till Salliusbyggnaden för att därigenom bereda plats för den nya 7-9-skolan. Vissa anpassningsåtgärder krävs inom byggnaden, totalt 3 mkr (vilket förstås inte finns upptaget i investeringsbudgeten för 2010).

Det var inte förslaget som sådant som vållade frågor och undringar, utan varför det kommer så plötsligt och utan att sättas in i ett större sammanhang? Frågan var helt enkelt; ”Var har besluten egentligen fattats och hur ser planen ut för framtiden?”. Svaret uteblev.

Kommunalrådet Cecilia Lind var som vanligt pedagogiskt förstående och till synes oroad över situationen. Hon konstaterade att detta var följderna av kalabaliken kring Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden för ett år sedan och som ledde till att hela nämnden fick avgå. Dessutom gör det fria valet till gymnasiet att man inte kan veta hur många som ska börja på Bergagymnasiet till hösten. Dessutom har de aktuella årskullarna minskat.

Det är ett år sedan den politiska ledningen för gymnasienämnden avgick. Det kan alltså inte idag vara ett skäl till att man inte vet vad man har för mål med Bergagymnasiet. Eller hur man vill ha skolstrukturen i Östra Eslöv. Att årskullarna av tonåringar blir mindre kan inte komma som en överraskning, det är ju rätt många år sedan de kom till världen...

Fria val är alltid besvärligt att planera för. När människor själva får avgöra hur de vill forma sina liv så gäller helt plötsligt en fri marknad där valen faller på den som tilltalar den enskilde mest. Ett system som dåligt passar in i den styrande rödgröna minoritetens värld, där politiker alltid anser sig veta vad som är bäst för sina väljare och gärna fattar beslut åt dem.

Men jag tror inte Cecilia Lind när hon säger att hon inte vet hur planerna ser ut. Lika lite som hon inte visste i går att KS beslut om Amrovillan inte skulle gå att verkställa.

Makt korrumperar. I länder, kommuner eller organisationer där någon eller en viss grupp har haft makten för länge, tendrar debatterna att tystna, för alla vill ju till grytorna och då har man inte råd att ifrågasätta. Besluten börjar fattas någon annanstans där insynen är begränsad. I Eslöv tror jag att sossarna fattar kommunens beslut i sin ordförandegrupp. Här bestäms vilka ärenden som ska få gå vidare från nämnderna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och det mesta stannar där. Det är illa.

12 kommentarer:

 1. Jag skulle vilja att ni som representerar oss boende i Eslöv faktiskt började representera oss och inte bara kasta skit på era opponenter.

  Vi är fullständigt medvetna om att KS endast formaliserar sina beslut i de olika sammanträde som de ständigt och de verkliga besluten fattas i andra sammanhang, små arbetsgrupper, luncher och bastubad.

  Även jag ogillar en del av de beslut som tagits under Cecilia Linds ledartid här i Eslöv och jag tror att Eslöv skulle må bra av att Cecilia Lind steg ner från sin tron och en annan ordförande valdes.
  Dock tror jag inte att några av de etablerade politikerna som är aktiva i de olika beslutande organen i Eslöv hade varit bättre än Cecilia Lind.
  Ni är allihopa lika stora kålsupare som endast representerar er själva och inte Eslövs medborgare.

  SvaraRadera
 2. Richard,

  Eslövs medborgare får chansen vart 4:e år att lägga sin röst på ett parti som man tycker har bra politik. I en representativ demokrati så företräder partierna sina väljare. Vi berättar hur vi resonerar och hur vi vill göra, och en viktig kanal för oss är denna blogg. Jämför gärna med andra partier hur de redovisar sina ståndpunkter och förslag jämfört med Folkpartiet.

  Du skriver "representera oss" - vilka är det? I förra valet röstade 12% på Sverigedemokraterna, men vi tänker inte "företräda" den politiken från Folkpartiets sida. Vi företräder en politik baserad på liberalism, socialt engagemang och öppenhet, vi vill att beslutskedjan ska vara synlig och påverkbar. Om det enligt din tolkning gör oss till "lika goda kålsupare", så får du försöka hitta ett parti som passar dina värderingar bättre.

  Jag tycker att det är bättre att vara öppen med hur man resonerar och vilken politik man företräder. Många andra partier väljer istället att inte officiellt prata om sin politik (ta gärna en snabb titt på de andra partiernas hemsidor så förstår du vad jag menar).

  SvaraRadera
 3. Demokrati betyder folkstyre.
  I dess enklaste och mest förfalskade form kan man tolka det som att majoriteten alltid har rätt. Rätt även om det innebär att man våldför sig på de oliktänkande.
  Låt oss få ett folkstyre där folket, dvs individen, får rätt att via skattsedeln besluta om vilka projekt denne vill vara med om att betala.

  SvaraRadera
 4. Anonym
  Då får du och andra som håller med dig om saken hitta ett parti (alternativt starta ett sådant) som förespråkar direkt demokrati, sen får ni samla en majoritet.

  Jag tror dock det blir svårt. Men lycka till.

  När det gäller Eslöv så finns ingen majoritet, det finns en styrande minoritet. Då blir det lite knepigare med ditt resonemang.

  SvaraRadera
 5. Enligt Läkare utan Gränsers hemsida så kan pengarna vi lägger ut på ETT enda ensamkommande barn(693 500 kr) istället användas till att rädda livet på 2774 svårt undernärda barn, eller varför inte rädda 69 350 barn från att dö i kolera?

  SvaraRadera
 6. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det blir väldigt problematiskt när man ställer ojämförbara saker mot varann. Ska vi resonera likadant om du själv hade behövt en dyr och komplicerad operation?

  SvaraRadera
 7. Daniel,

  Jag vet inte om det var meningen från din sida, men ditt illa dolda försök att sammanknippa mig med SDs politik och åsikter är inte speciellt uppskattat. Ännu en spik i den kista som kallas politikerförakt.
  Jag är fullständigt medveten om att Folkpartiet inte vill "företräda" den politik som SD säger sig företräda.

  När jag skriver att jag vill att politiker ska företräda oss, så menar jag samtliga boende i Eslöv! Vare sig vi är folkpartister, socialdemokrater, moderater, bagare, frisörer, advokater, kvinnor, män och barn.

  Er enda uppgift är att se till att förvalta de pengar som vi skattebetalare varje månad betalar in till den svenska staten. Och förvalta dom på ett sätt så att samtliga kategorier kommuninnevånare blir tillfredsställda till 100%.

  Och ni som "politiker" måste inse att de frågor som engagerar oss som vanliga dödliga inte bara existerar vart 4:e år! Utan det dyker hela tiden upp nya frågor, problemställningar och ämnen.
  Att ni hela tiden åberopar valen som hölls vart 4:e år bevisar vilken arkaisk skyddad verkstad ni lever och arbetar i.
  Dessutom är det ju som så att ni som ett politiskt parti inte håller er till den ideologi som ni gick till val på utan när ni väl blir valda så dyker egenintressena upp som ett brev på posten och er valideologi börjar helt plötslig lysa med sin frånvaro.
  Och det gäller samtliga partier.

  Om ni verkligen vill representera Eslövs innevånare och inte ert politiska parti så är det dags att ni faktiskt kommer på ett nytt sett att verka.

  Det finns endast ett enda verkligt demokratiskt samhälle i Europa idag och det är Schweiz.
  Där vågar politikerna att fråga sina medborgare vad det faktiskt är de vill ska hända i olika sakfrågor.
  Det är ett politiskt samhälle som vi alla borde sträva efter.

  Jag skulle vilja att ni politiker ger er ut i verkligheten lite oftare och inte bara vart 4:e år under valturnén.

  SvaraRadera
 8. Richard
  Min poäng var bara att partierna företräder sina väljare - det går ju inte att representera alla medborgares åsikter, eftersom de ofta är direkt i motsatsförhållanden till varann. Om det gick att tolka som att jag insinuerade att du sympatiserar med SD, så ber jag om ursäkt.

  Återigen, titta dig omkring i Eslövspolitiken och se vilka som redovisar sin politik och ställningstaganden ÄVEN mellan valen. Du kommer finna att det bara finns ett sådant parti, och det är folkpartiet. Därför är din kritik missriktad.

  Som jag skrev tidigare så representerar Folkparitet en liberal ideologi - det innebär att vi försöker inte representera varje medborgares åsikter. Vi söker stöd för att driva en liberal politik helt enkelt.

  Har du kollat på valdeltagandet i Schweiz? När du har gjort det får du gärna återkomma och hävda att det är ett "verkligt demokratiskt samhälle".

  Det där med verkligheten - kom igen. Tror du inte att vi fritidspolitiker lever i "verkligheten"? Tror du inte att vi har barn som går i skolan, ett heltidsarbete att sköta, husrenoveringar, skilsmässor och snövallar upplogade vid infarten? Då måste jag fråga vilken verklighet du lever i.

  SvaraRadera
 9. Daniel,
  Glad att du inser att politiker ska företräda sina väljare och inte sina egna särintressen. Dock sker detta alldeles för sällan.
  Tyvärr är det som så att ni fritidspolitiker inte gör detta. Ni, för oss icke förtroendevalda, verkar hela tiden vara mer intresserade av att framhålla vilka fel och brister era opponenter har.
  Och ursäkten accepteras.
  Min kritik är inte alls missriktad. Det finns idag inte ett enda politiskt parti som faktiskt till fullo är öppna med den politik de för. Inte ens Folkpartiets lokala gren i Eslöv. Hur mycket du än vill framhålla det.
  Solweig Lewin skrev i inlägget ovan följande:
  ” I Eslöv tror jag att sossarna fattar kommunens beslut i sin ordförandegrupp. Här bestäms vilka ärenden som ska få gå vidare från nämnderna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och det mesta stannar där. Det är illa.”
  Om du har den uppfattningen att det skulle gå annorlunda till om det var Folkpartiet som hade en representant som ordförande så lever du i en sagovärld. Likaså gör Solweig Lewin.
  Även jag gillar till större delen den liberala vägen. Men jag tror också på den individuella personens åsikter. Alla personers åsikt är värda att lyssnas på och ska inta avfärdas med en nick och ett hänvisande till partilinjen. Politiker ska vara personligt ansvariga för sin egen politik och vill de sen tillskriva sig ett politiskt parti för att göra sig mer hörd så får de stå för dom.
  Det jag ogillade med Solweig Lewins inlägg är det faktum att hela inlägget genomsyras av en slags smutskastning av Cecilia Lind och Socialdemokraterna och det tydliggörs med den citerade delen jag tidigare hänvisat till.
  Schweiz har ett valdeltagande med runt 50%. Det varierar lite i de olika valen. Men de vågar att genomföra folkomröstningar! Detta är direkt demokrati. En demokratitanke som skrämmer slag på den svenska politikerkåren. Inte skulle de våga låta den svenska befolkningen faktiskt rösta i frågor som direkt rör dom. Hur skulle det se ut? Då skulle ju kanske det svenska folket få som dom ville och inte som politikerna ville.
  Jag är fullständig medveten om att även ni fritidspolitiker har verkliga liv med snöröjning och snoriga barn. Så enfaldig är jag inte. Men ni missar ändå det som är viktigt. Nämligen att lyssna på medborgarna och föra fram deras vilja.
  Visst är det som så att medborgarnas sakfrågor varierar väldigt ofta och att de varierar med det politiska läge och den världssituation som råder. Men det är endast politiker som tycker att populism ska vara ett pejorativt begrepp!

  SvaraRadera
 10. Richard

  Det glädjer mig att du har tagit dig tid både att läsa det som skrivs och att skriva kommentarer. Jag lyssnar på dina synpunkter och diskuterar med dig just i detta nu.

  Standardsvaret som jag kan leverera är förstås att du borde engagera dig själv i politiken, så att det blir en förändring i en riktning som du förespråkar. Men eftersom det svaret är uppenbart och du själv är väl medveten om detta, så ska jag inte stanna där.

  Du får det att låta som att du sitter inne med full vetskap om hur vi skulle ha agerat i samma situation. Att vi missar det som är viktigt och att vi är populister. Det är stora ord du kommer med.

  Direktdemokrati är jag motståndare till, av skäl som grundar sig i att komplicerade sammanhang inte lämpar sig för folkomröstningar.

  Jag får inte riktigt ihop din kritik heller - menar du att om Solweig inte kritiserade Cecilia Lind - så hade det varit ett tecken på att vi skulle ha agerat annorlunda i samma situation? Hade vi levererat ett tyst medhåll för den bristande demokratiska situationen, så hade detta varit bättre? Jag fattar nog inte hur du menar. Är det inte snarare så att granskning från oppositionen i själva verket är garanten för att oegentligheter kommer upp i ljuset?

  Du menar att vi i folkpartiet Eslöv inte är öppna med den politik vi för. Kan du exemplifiera, eftersom ett sådant påstående inte gärna får stå oemotsagt.

  SvaraRadera
 11. Det finns personliga orsaker till varför jag inte ställer upp och blir politiker. Jag har i detta skedet i mitt liv inte möjlighet till detta.
  Men det gör dock inte mina åsikter mindre värda.

  Men jag tackar för att även du tar dig tid och diskuterar detta med mig.

  Men tyvärr Daniel så läser du inte riktigt bra. Jag påstår inte att jag har all vetskap och att jag sitter med alla svaren. Inte alls.

  Dessutom skriver jag inte alls att ni är populister. Tvärtom. Dagens politiker är extremt rädda för att bli kallade populister och detta enkom för att dagens politiker har skapat ett politiskt klimat som omöjliggör populism. Man har nämligen från politikers, och medias, sida satt ett likhetstecken mellan populism och högerextremistiska krafter.

  Jag anser dock inte att det är högerextremt att varje år, varje månad, varje vecka och varje dag ta reda på vilka frågor som är populära hos de svenska medborgarna.

  Direktdemokrati viftar du bort med en politisk klyscha. Nämligen att politik är för svårt och komplicerat för gemene man att förstå och därför kan dom inte folkomrösta.

  Nej, jag är helt för granskning från oppositionen. Jag välkomnar granskning! Men Solweig Lewin tar det ett steg längre och indirekt påstår att Cecilia Lind och hennes partikamrater redan har beslutat i de olika sakfrågorna innan de kommer in på kommunsammanträdena.
  Och jag tycker att det är aningen självförhärligande av Solweig Lewin att tro att ni skulle agerat annorlunda. För att använda ännu ett citat från hennes inlägg ovan: "Makt korrumperar."

  Och tyvärr är det du som måste komma med bevis.
  Det var du som först drog upp det faktum att Folkpartiet för en öppen politik. Visst är det som så att ni är väldigt duktiga med att lägga ut era åsikter via denna blogg och det är hedervärt. Men jag hoppas att du inte påstår att allt ni diskuterar på era sammankomster verkligen redovisas.

  SvaraRadera
 12. Vi har olika åsikter, vilket vitaliserar debatten som har slumrat i många år i Eslöv. Jättekul, och det menar jag.

  Jag nöjer med med att kommentera ett par saker bara.

  Du driver tesen att vi skulle ha gjort likadant som Cecilia Lind i samma situation. När jag bemöter det, så hävdar du samma sak fortfarande. Det går liksom inte att vinna en sån diskussion, eftersom den inte är faktabaserad, utan en känsla som du har. Men att jag (vi) skulle på nåt vis ha bevisbördan för att så inte är fallet - det är ju en omöjlighet.

  Vi redovisar våra ställningstaganden och vår politik. Andra gör det inte. Vissa tycker att det är bra, andra dåligt. Men du verkar hävda att vi har en gömd agenda. Återigen, det är ingen idé att jag bemöter det, eftersom det är en känsla som du har, utan att ha belägg för det.

  SvaraRadera