onsdag 3 februari 2010

Tulipanaros

Skolinspektionen har idag släppt sin rapport om trakasserier och kränkande behandling på ett urval skolor i landet. Eslövs skolor var inte en av dessa, men det finns nog fog för att tro att även Eslöv hade fått motta liknande kritik som nu förs mot i stort sett samtliga undersökta skolor.

Det är lätt att säga sig vilja stoppa kränkande behandling, mobbning och trakasserier. Betydligt svårare är det förstås att ha nån större framgång i det arbetet. Där många människor vistas och tär på varann skapas konflikter. Lägg till en i vissa fall bristfällig impulskontroll och lite hormoner så har man ett recept för utanförskap.

Ändå är insatser mot mobbning en mycket prioriterad verksamhet för skolan. Ärligt talat, för många barn och ungdomar är skolan ett rent helvete. Du vet det lika väl som jag, alla har vi gått i skolan och sett mobbningens fula tryne på nära håll.

Vi behöver fler vuxna i skolan. Det måste finnas vuxna som finns med barn och ungdomar under raster och vid skolskjutsen hem. Vi behöver också ett väl fungerande supportsystem för de vuxna som gör att man vågar ingripa. Det är viktigt med kuratorer, psykologer och skolsköterska som kan ta den professionella biten, men lika viktigt med tex fritidsledare som unga kan ty sig till om det behövs.

Skolpersonalen och eleverna delar arbetsmiljö och jag tror det är viktigt att vara medveten om att försummelse att stoppa mobbning bäddar för normalisering hos både barn och vuxna. Till slut kanske en lärare mobbas av elever eller kanske till och med tvärt om. Kränkande behandling får inte grassera fritt.

Folkpartiet är ett liberalt parti. Det innebär att vi aldrig stillatigande kan se på när människor hindras i sin resa att förverkliga sig själv och sina drömmar, särskilt inte inom en institution där politiker har inflytande.

Vuxna i skolan har ett ansvar. Föräldrar, politiker och elever har också ett ansvar för att vistelsen i skolan blir så givande, utvecklande och trygg som vi vill att den ska vara. Vi måste tillgodose elevers och skolpersonals rättigheter - en god arbetsmiljö, skydd från kränkande behandling och diskriminering.

Enkelt att säga, svårt att göra. Men den som inte försöker ska heller inte lyckas.

Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor

En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar