söndag 16 maj 2010

Kan vi bli överens?

De senaste mandatperioderna har borgerliga partier föredragit att bygga en ny idrottshall vid Norrevångskolan och Socialdemokraterna har envist hävdat Ekevallaprojektet. Nu är det precis tvärtom – vi i alliansen vill bygga nytt vid Ekevalla och Socialdemokraterna förordar Norrevångshallen. Så det kan bli.

Alla politiska partier vill att Eslöv skall ha en ny idrottshall. Varför kan vi då inte bli överens? Är det inte dags att vi i politiken lägger igen skyttegraven och sluter borgarfred i denna fråga? Vi är ju överens om att Eslöv behöver en ny Idrotts-/Arenahall. Det borde vara möjligt om viljan finns. Pengar finns avsatta i budget och tillstånd att bygga på Ekevalla finns, dock behövs det en lösning där både kommunen och privata intressenter hjälps åt för att förverkliga hallen.

En ny hall, som välkomnar Radio och TV, innebär att Eslöv får en positiv marknadsföring och därmed förhoppningsvis stimuleras tillväxten. En ny hall gör det möjligt för våra elitidrottare att konkurrera på lika villkor. En ny hall innebär att våra idrottsungdomar får en möjlighet att träna i ändamålsenliga lokaler. Elitidrottarnas viktiga roll som goda förebilder för våra ungdomar är ovärderlig. Det är bättre att ungdomarna finns i idrottshallen än på gator och torg. Det skall vara roligt att idrotta - då krävs att idrottsmiljön är positiv. Eslövs unga förtjänar en ny idrottshall som även kan användas till andra evenemang. Vi som gillar idrott vill sitta bekvämt när vi hejar på Eslövs idrottsungdomar.

Mångfald är bra – även inom idrotten. Folkpartiet i Eslöv har i valrörelse efter valrörelse drivit på för att även Eslöv skall få en ishall. Tyvärr har vi varit ensamma om att tycka att Eslöv behöver en ishall. Givetvis vill vi fortfarande att Eslöv skall ha en ishall - men först en modern idrotts-/arena-hall och sen en ishall.

Lesley Holmberg (FP)

Gruppledare FP Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar