tisdag 31 augusti 2010

Dags att ta en paus i vindkraftsutbyggnaden

Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 5 och 20 m/sekund. Svensk energi produceras idag till 97 % koldioxidfritt. Bara Norge är bättre än Sverige. Danmark, som är bäst i världen på vindkraft, har 12 kolkraftverk som går dagligen. Inget enda kolkraftverk har man lyckats stänga trots sin stora tillgång på vindkraft.

När det inte blåser måste energisparlampan lysa ändå. Den så kallade reglerkraften produceras via vattnets kraft i våra norrlandsälvar och kärnkraften. Denna elproduktion är klimatsmart. Med den tänkta utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer vi att behöva den sista oreglerade älven för att klara reglerkraften när det inte blåser och kärnkraften avvecklas allt eftersom. Sveriges sista oreglerade älv, Vindelälven, kommer att fördärvas. Som naturvän är detta oacceptabelt.

Vindkraftsutbyggnaden betalas till stora delar av villaägare och småföretagare genom extraskatten, elcertifikatet. Handeln med tillstånd för vindkraftverk är betydande. Vindkraften är en industri.

Eslöv är landets vindkraftstätaste kommun när det gäller landbaserad vindkraft. Det är ett högt pris vi eslövsbor får betala i form av förfulning av vårt landskap och olika former av störningar. Vindkraften i vår kommun måste ifrågasättas. Eslöv har med råge tagit sitt ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Nu är det dags att ta en paus och tänka efter om vi verkligen vill ha fler vindkraftverk i vår fina natur.

Lesley Holmberg (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar