tisdag 31 augusti 2010

Jobben skall finnas i Eslöv också

I valdebatt Harlösa fick Cecilia Lind (S) två frågor. Den första kommer Socialdemokraterna avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs hemtjänst om ni vinner valet? Fråga två till (S)-Cecilia handlade om vad de skall ha istället för Lagen om Valfrihet och RUT. Svaren uteblev även nu, precis som vid alla andra tillfällen frågorna ställts.

I SKD den 21 augusti svarar Cecilia på journalistens fråga om Socialdemokraterna vinner valet river ni upp LOV då? Cecilia menar att man inte avser riva upp några avtal men vid valvinst sluts inga nya. Med andra ord LOV stryps långsamt. Ingen valfrihet i Eslövs hemtjänst om S, V, MP får bestämma. Det kommunal vård och omsorgsmonopolet återupprättas.

"Jobben skall finnas i Eslöv också" står det i Vård och Omsorgsnämndens mål. Följande mening råder det politisk enighet kring:"… att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet." Målen togs i bred politisk enighet i december i Vård och Omsorgsnämnden. Hur skall Socialdemokraterna nå detta mål utan Lagen om Valfrihet?

Kan man lita på Socialdemokraterna och deras marionetter (V och MP)? Det är inte första gången man säger en sak den ena dagen och något helt annat dagen efter. Ett kommunalt beslut måste ha längre bäst före datum än några månader.

Med Socialdemokraterna och deras marionetter vid makten är det politiker och tjänstemän som bestämmer hur just din vardag ska se ut. Var rädd om din röst den 19 september – den är betydelsefull. Nej till valfrihet (S, V, MP). Ja till valfrihet (FP, M, C, KD). Valet är ditt.

Lesley Holmberg (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar