torsdag 13 november 2008

Kraftvärmeverket i Örtofta - en ojämlik kamp

Overkligt kändes det att sitta och lyssna och iaktta Miljööverdomstolens förhandling om ett kraftvärmeverk i Örtofta. Alla parter var på plats. Här fanns på ena sidan om domstolens ledamöter representanterna för bolaget det vill säga Lunds Energi AB. Där fanns två verkställande direktörer, jurister och ett otal experter. På samma sida satt kommunens representanter. I antal motsvarade de nog kommunens andel i Lunds Energi AB, dvs 15 %.
Här satt också en representant från Länsstyrelsen, som knappt hunnit läsa in sig på ärendet.

Som motpart på andra sidan om domstolens ledamöter satt sakägarna, dvs byborna från Örtofta, Väggarp, Toftaholm, och som kämpade för att deras byar inte ska förstöras. Det var vanliga medborgare i Eslövs kommun, som lagt mycket fritid och många semesterdagar för att likt David strida mot jätten Goliat.

I min okunnighet trodde jag att kommunen skulle tillvarata sina medborgares intressen, men de företrädde sitt bolags intressen. I andra fall när man tex. blir misstänkt för ett brott, hur litet det än må vara, så ser staten till att man får juridisk hjälp. Man får ett juridiskt ombud för att i en demokrati är det viktigt att alla blir rättvist dömda. Och när kommunen tex beslutar om tvångsinsatser mot ett barn så har inte bara föräldrarna utan även barnet rätt till ett juridiskt ombud.

Men när ett kommunägt bolag planerar att förstöra framtiden för hela byar, då finns det inget stöd att vänta från det allmänna. Det blir alltså som sagt en Davids kamp mot Goliat. Jag hoppas att utgången blir densamma, att den lilla människan vinner mot jätten. Men tyvärr jag tror att den utgången finns bara i Bibeln och andra sagor.

SKD

1 kommentar:

  1. Jag håller helt med. Visst borde Örtoftaborna haft mjlighet att få juridisk biträde i sitt överklagande. I stälet diskuteras det i politiken om möjligheterna att inskränka möjligheterna att överklaga. Det som bekymrar är de sk okynnesöverklagandena.
    Min personliga uppfattning är att jag tror precis tvärtom, om den överklgande får möjlighet till juridisk biträde så tvingas myndigheter, kommunala bolag och andra samhällsbyggare vara betydligt noggrannare i sina samhällsbyggarambitioner. Medborgare som Örtoftaborna får en möjlighet att på lika villkor tala för sin sak och förstå juridiken.

    SvaraRadera