onsdag 8 oktober 2008

Ja eller Nej till vårdnadsbidrag i Eslöv?

Så är det dags att ta ställning för eller emot ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Det är ingen hemlighet att diskussionens vågar har gått höga i Folkpartiet Eslöv. Inte minst jag själv har velat fram och tillbaka. När man är så delad i en fråga som vi är då är det klokt att söka vägledning i partiprogram och överenskommelser. Ett vårdnadsbidrag har aldrig varit folkpartipolitik. Vi ingår i Allians för Sverige och då får vi alltid vara beredda att kompromissa. En del av vår politik har beaktats av de övriga partierna i Allians för Sverige. Kompromissen innebär i praktiken att rikspolitikerna har lagt ansvaret på kommunpolitikerna för frågan om ett vårdnadsbidrag. Vilket jag anser är helt rätt. Barnomsorgen sköts av kommunerna och vill staten lägga sig i den kommunala barnomsorgen får man vara vänlig och skicka med pengar till kommunerna.
Vad sa vi då?

Folkpartiets partistyrelse antog i augusti 2006 riktlinjer för Folkpartiets familjepolitik. Riktlinjerna kom till för att underlätta en uppgörelse inom Alliansför Sverige kring en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som stöder strävan mot ökad jämställdhet.

Hörnstenarna i Folkpartiets familjepolitik har varit en bra föräldraförsäkring med pappamånader och jämställdhetsbonus, ett kompletterande barnkonto om 50 000 kr per barn samt barnomsorg med full behovstäckning, god kvalitet, rätt att välja dagis samt maxtaxa.
Partistyrelsen konstaterade också,
· Att allt fler är bekymrade över stora barngrupper och andra kvalitetsbrister i förskolan.
· Köer till dagis är en realitet i allt fler kommuner
· Enligt Alliansens prioriteringar i valmanifestet finns knappast något ekonomiskt utrymme under den kommande mandatperioden för ett statligt vårdnadsbidrag eller barnkonto.

Folkpartiets partistyrelse föreslog Allians för Sverige att en paketlösning skulle genomföras inom familjepolitiken område som bland annat omfattade två nya element; dels skall en kvalitetssatsning genomföras på förskolan med mindre barngrupper, dels ska det bli tillåtet med kommunala vårdnadsbidrag.

Såhär i halvtid av mandatperioden kan vi konstatera att Alliansregeringen har gjort det möjligt att genomföra det som man sa och var överens om i valet 2006.

För att vi i Folkpartiet Eslöv skall ställa oss bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv kommer vi att se till att följande kvalitetssatsningar är genomförda först:
· Full behovstäckning i Eslövs barnomsorg
· Att grupperna på förskolorna är max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i äldregrupperna.
· Förskollärarna är uppvärderade genom att de i läroplanen pekas ut som de pedagogiskt ansvariga.
· Kommunens ekonomiska situation tillåter ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr.
Om samtliga dessa punkter är uppfyllda kommer folkpartiet i Eslöv ställa sig bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Skulle det inte vara så kommer vi att avslå motionsförslaget när kommunfullmäktige behandlar Kd-motionen vid oktobermötet.

Jag menar att ett kommunalt vårdnadsbidrag inte får införas på förskolornas bekostnad, utan skall vara ett komplement till förskolor med hög kvalitet. Det är viktigt att bristande kvalitet i våra förskolor aldrig får vara ett skäl för föräldrar att avstå från arbete och i stället välja det kommunala vårdnadsbidraget.
Så finns det ekonomiskt utrymme i Eslöv budget och de övriga tre punkterna ovan är uppfyllda kommer jag att rösta för införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr till de föräldrar som av något skäl bestämt sig för att vara hemma med sina barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar