söndag 26 oktober 2008

Lågkonjunktur närmar sig

Finanskrisen kom oväntat trots att vissa finansanalytiker påstår att tecknen varit tydliga det senaste året.
Givetvis påverkar den kommande lågkonjunkturen som följer på finanskrisen även Eslöv. Fler kommer att sakna arbete och därmed får kommunen lägre skatteintäkter. Det innebär i sin tur att vi har mindre pengar till kommunens verksamheter.
En klok regel är att spara i högkonjunktur så man har en reserv att ta ur i lågkonjunktur. Högkonjunkturen har varit lång. Har Eslöv sparat i ladorna? Mitt svar är nej. Varje år har vi tagit ut nästan 100 % av skatteintäkterna. I senaste prognosen ligger vi på 101 %. Vi gör just nu av med mer pengar än vad vi får in. I högkonjunkturen bör vi inte ta ut mer än 90 - 95 % av skatteintäkterna för att ha något att ta av i lågkonjunktur.
Är Eslöv illa ute? Vår styrka är att vi inte har några lån. Det är bra. Vi slipper att betala amorteringar och räntor, pengar som tas från verksamheterna. Just nu ser vi att kostnaderna för verksamheterna och löneökningarna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Vi är på ett sluttande plan utför! Fortsätter Eslöv att leva över tillgångarna då går det snabbt utför.
Vågar vi som politiker prioritera - trots att ett val närmar sig – klarar vi oss bra.
Vågar socialdemokraterna lägga Ekevallahallen på is? För att genomföra den investeringen behöver kommunen låna ca 70 miljoner (varje procents räntehöjning ger en ökad ränterisk med 700 000 skr) – och det är inte rätt läge att låna nu.
Vi i Folkpartiet vill bygga en ishall – men det går inte att göra med kommunala skattemedel. Den enda möjligheten att få byggt en ishall i nuläget är om privata intressenter vill ställa upp med en finansiering. Det vi kan tänka oss är en kommunal borgen till byggherren. Men även det är ett riskprojekt i den finansiella oro som nu råder. Så vi kan knappast prioritera ishallen i nuläget.
Så hur det skall gå för Eslöv i den stundande lågkonjunkturen beror helt på hur vi som politiker vågar prioritera i verksamheterna. För mig och Folkpartiet är prioordningen klar – vård, skola, omsorg – lyder vårt välkända mantra. Slutligen gäller det att få ut så mycket vård, skola och omsorg som möjligt för våra skattepengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar