onsdag 17 december 2008

68 elever har svikits

Jag fick underkänt av vårt s-kommunalråd, Cecilia Lind, på utformningen av min interpellationsfråga om betygsresultatet i Eslövs grundskola. Nästa gång får jag formulera flera frågor med samma innehåll så att Cecilia kan välja vilken hon vill svara på. Cecilia lyfter gärna fram diverse rankinglistor när Eslöv har förbättrat rankingen men talar väldigt tyst om de som rankar Eslöv lågt.

Cecilia och jag lyckades inte bli överens om att Eslövs grundskola har problem. Jag tycker att Eslöv har ett problem när Lärarförbundet rankar Eslöv på 218 plats som skolkommun. Enligt skolverkets statistik är det genomsnittliga mertivärdet för samtliga avgångselever i åk 9 196,7. Genomsnittsvärdet för kommuner av Eslövs typ är 202,6. Skolverket statistik visar också att pojkarna ligger betydligt under medelvärdet och flickorna något över. 28 procent av eleverna uppnådde ej målen i ett eller flera ämnen (medelevärdet 23,8 %). Det var 440 ungdomar som lämnade grundskolan i våras. 68 elever saknade behörighet till gymnasiet. Nästan 3 klasser!

Lärarförbundet har rangordnat kommunerna utifrån meritvärdet och då hamnar Eslöv på 218 plats 2008 och på SALSA-värdet plats 222. Om man tittar på andelen godkända år 9 hamnar Eslöv på 212 plats och godkända SALSA år 9 på 168 plats. Visst har vi problem.

Regeringen har i budgeten avsatt 900 miljoner till landets skolor för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva, räkna. 3,6 miljarder har avsatts till lärarlyftet och förlängt det till 2011. 60 miljoner till speciallärarutbildning. 525 miljoner satsas på ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Det står Eslöv fritt att få del av dessa satsningar.

Rankingen som görs av Lärarförbundet är ett kvalitetsbetyg på skolverksamheten i Eslöv. Jag är inte nöjd och inte stolt över 2008 års betyg för Eslöv. 68 elever har svikits. Vi har skolplikt och då har vi en skyldighet att erbjuda elever och föräldrar en skola med hög kvalitet.
Det är bra att Cecilia och Barn- och familjenämndens ordförande, Lena Emilsson (s) uttalade att dom vill sikta på att Eslöv skall bli årets skolkommun och att man satt igång och jobba mot detta mål. Förhoppningsvis förbättras Eslövs ranking år för år. Då kanske även Cecilia vill lyfta fram skolfrågorna.

SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar