tisdag 26 april 2011

Hur många “stolar” skall en politiker sitta på?

Tony Hansson (S) är Eslövs representant i Räddningstjänst Syds direktion. Tony är också ledamot i Eslövs kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Tony är kommunfullmäktigeledamot och ordförande i Vård och Omsorgsnämnden.
Räddningstjänst Syd är ett kommunalförbund där Eslöv är en av intressenterna. Politiskt mångsyssleri försätter Tony i ett dilemma – vems intresse skall han företräda? År det Eslövs medborgare som valt honom och gett honom tunga maktpositioner i Eslöv? Eller är det kommunalförbundet Räddningstjänst Syd intressen som skall sättas i första hand?
Tony H har alla möjligheter att påverka räddningstjänstens utformning i Eslöv. Tyvärr verkar det inte som Tony vill ta den möjligheten. Istället överlåter han initiativet i frågan om att utöka första styrkan till kommunalråden. Istället borde Tony ha tagit större hänsyn till brandmännens arbetssituation och tryggheten för Eslövs medborgare vid räddningsinsatser. Det får inte hända igen att en person blir levande bränd och brandmännen står utanför och inte får ingripa pga underbemanning.
Deltidsstyrka i Eslöv är inget alternativ liksom det nu prövade systemet med 1 + 2 som första insats.
Tony, du får bestämma dig vem du vill representera - kommunens medborgare eller Räddningstjänst Syd. Du kan inte sitta på alla stolar samtidigt.
SKD SKD

1 kommentar:

  1. Vi känner igen Hanssons beteende från Lunds Energi/kraftvärmeverket där han utan att inse det olämpliga satt i MoSnämnden och röstade för kraftvärmeverket samtidigt som han deltog i ett flertal styrelsemöten hos Lunds Energi. Nu är han som väl är förpassad till anonymiteten i Vård och oomsorg, petad av partiet?

    SvaraRadera