onsdag 4 mars 2009

Slutet på sandlådekriget?

Nu börjar vi skymta slutet på den politiska sandlådan i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Lösningen är minst sagt unik. Jag har aldrig varit med om eller hört talas om någon kommunstyrelse som har haft två vice ordförande som båda tappat sina partiers förtroende. Jag har heller aldrig hört talas om att man upplöser en hel nämnd och flyttar ansvaret för verksamheten till kommunstyrelsen.

Tisdagskvällens kommunstyrelsesammanträde i Eslöv var ingen rolig upplevelse. Jag har fått en del frågor om varför vi i Alliansen inte fällde socialdemokraterna? Svaret är enkelt – den röda sidan har 23 mandat – blå sida 20 och Sverigedemokraterna 5 (en av deras sex stolar är tom). Detta innebär i praktiken att röd sida kan fälla en blå kommunledning när det behagar dom, t ex inför budgeten i höst. Det politiska kaoset i Eslöv skulle fortsätta med ett år kvar till valet. Dessutom behöver Eslöv mer än någonsin nu en stark kommunledning som kan handskas med lågkonjunkturen, problemen i gymnasieskolan, den ökande arbetslösheten och de kraftigt minskande skatteintäkterna. Vi har inte råd med ett politiskt kaos i Eslöv.

Det finns inte något som kan få mig att anse att det är bra med att Gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslöv mår bäst under ett KS-utskott med 5 personer + ersättare. Ur demokratisk synpunkt är det högst diskutabelt. Kommunstyrelsens främsta uppgift är att vara ett strategiskt organ och leda arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen skall inte vara något verkställande verksamhetsorgan som gräver ner sig i detaljfrågor.
Men, Lesley hur tusan kan du då rösta för förslaget? Mitt svar. - Det var det enda förslaget som i nuläget är politiskt och juridiskt hållbart. Att låta kaoset fortsätta vore en katastrof för Eslöv.

I folkpartiet ville vi i stället minska kommunstyrelsen till 11 ledamöter + ersättare och lyfte ut utskottet för Arbete & Försörjning till en ny nämnd med gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna under samma hatt. Vi var beredda att diskutera 13 eller 9 ledamöter + ersättare till denna nämnd. Hade det funnits mer tid till förankring och diskussion tycker jag detta hade varit ett betydligt bättre alternativ än det som nu blir verklighet. Dessutom hade vi endast behövt en förvaltningschef i stället för två.
Vi får föra diskussionen vidare i den demokratiutredning som skall göras och tillsättas av den nya kommunstyrelsen. Utredningen skall vara klar före nästa val.

För mig och Folkpartiet är det just nu allra viktigaste att få slut på det politiska sandlådekriget som endast producerar förlorare och politikerförakt. Vi vill diskutera politik. Vi vill att alliansen skall vinna makten i valet 2010 med ett starkt socialliberalt Folkparti.

/Lesley

SKD

1 kommentar:

  1. "Det politiska kaoset i Eslöv skulle fortsätta med ett år kvar till valet"

    Ja och på vilket sätt skulle inte det vara i vårt intresse?

    Är det vi eller sossarna som styr för tillfället?

    SvaraRadera