tisdag 20 januari 2009

Gymnasieskolan en ekonomisk ”gökunge”

Eslövs gymnasieskola börjar allt mer ta formen av en ekonomisk ”gökunge”, för många klasser och underskott i 20-miljonersklassen. Vi har avtal med andra kommuner som gör att en omstrukturering tar minst tre till fyra år att genomföra.

Eslöv saknar ekonomiska reserver. En möjligheter är att omfördela skattepengar mellan nämnderna. Skall vård- och omsorgsnämnden minska sin ram för att kommunen skall kunna täcka upp underskotten i gymnasieskolan? Samma fråga kan ställas till grundskolan och barnomsorgen. Kanske skall vi dra in på asfalten. Kan vi dra ner på kultur och fritid? Kan vi låna till driften av gymnasieskolan? Instinktivt känner jag att inget av alternativen ovan är realistiskt och möjligt att genomföra. Vård och omsorg och Barn och familj har redan genomfört stora besparingar. Det finns inga utrymmen att dra in ytterligare på kommunens kärnverksamheter.

Självklart är jag förvånad att socialdemokraternas budget visade sig så ihålig redan efter en månad in på budgetåret 2009. Nu ser vi risken av att inte spara i ladorna i goda tider och ha reserver nu när vi står på tröskeln till en djup lågkonjunktur.

Kan vi klara budgeten och rädda välfärden i Eslöv? Eslöv har inga skulder men vi använder våra inkomster till 100 %. Eslöv ligger på plats 14 när det gäller skattesatsen. 1 kronas skattehöjning innebär ca 40 miljoner ökade intäkter till kommunkassan. En femtioöring innebär ca 20 miljoner plus– eller vad vi behöver för att klara dagens gymnasieskola.

Jag kan tänka mig att diskutera en skattehöjning på en femtioöring om man samtidigt omstrukturerar gymnasieskolan och är beredd att sänka skatten med 50 öringen när saneringen är genomförd.
Givetvis blir det skattebetalarna i Eslöv som drabbas. Jag skulle tro att det innebär ca 1000 kr i ökad skatt per år för den enskilde i Eslöv.
Det naggar på det jobbskattteavdrag som regeringen har genomfört. (Du kan se hur mycket din skatt sänks på www.jobbskatteavdrag.se). Finns det fler alternativ? Inte som jag ser det för att snabbt komma tillrätta med en sargad kommunbudget. På lite längre sikt måste vi ta hjälp av privata företag i skol- och vårdbranschen om vi skall klara välfärden i Eslöv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar