fredag 30 januari 2009

Utredning om Fritt Val igång

Så är då processen igång för att utreda införandet av Fritt Val i hemtjänsten i Eslöv. Efter 1,5 års diskuterande är processen äntligen i gång.
Tidsplanen som vi fattade beslut om på Vård- och Omsorgsnämndens AU idag ser ut som så att utredningsfasen sträcker sig längst till september i år, men får avslutas tidigare (för mig gärna i maj/juni). När då de politiska beslutet är taget, senast på September-KF, påbörjas införandefasen som beräknas ta 6 månader. Projektplanen säger att vi kan ha infört Fritt Val inom hemtjänsten tidigast hösten 2010. Min förhoppning är att vi skall kunna vara igång under våren 2010.

Eslöv har ansökt om projektpengar och fått 2 miljoner. 350 000 av dessa används under utredningsfasen. Resterande 1,65 miljoner skall användas till införandefasen. Skulle det nu bli så (gud förbjude) att det bli nej till införandet av Fritt Val i kommunfullmäktige återbetalas dessa pengar till staten.

/LH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar