lördag 17 januari 2009

Hur skall Eslövs framtida utbildningsstruktur se ut?

Mot bakgrund av att Eslövs gymnasieskolor förväntas överskrida sin budget i år med ca 15 miljoner behövs gymnasieskolans struktur förändras. Kommunstyrelsen har tillsatt en styrgrupp för Eslövs framtida skolstruktur i vilken jag ingår.

Såhär går mina tankar just nu. ­Vi skall dra ner på gymnasiet och satsa på grundskolan och förskolan. Varför? I Skåne finns det ett överutbud på runt 6000 gymnasieplatser och konkurrensen är stenhård. Överenskommelsen om ”Fritt Sök” gör det ännu svårare att förutse elevantalet på vår gymnasieskola. Bergagymnasiet bör då satsa på säkra program – utbildningar där vi är bra och kan konkurrera – Bergagymnasiet konkurrerar numera på en fri marknad.

När eleverna gör sitt val gör dom det utifrån många olika kriterier. Vilka elever kan Berga attrahera? Det bör kartläggas. När vi vet det skall vi satsa på denna elevmålgrupp.
Eslöv skall vara positiva och öppet för de som vill etablera friskolor i kommunen – både grundskola, gymnasier och förskolor.

Eftersom vi har skolplikt i grundskolan är det här och på förskolorna vi skall lägga de mesta och största resurserna. Eslöv skall vara jäkligt bra på grundutbildning – för alla.

Lesley

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar