tisdag 27 januari 2009

Är vi överens om problemen inom räddningstjänsten?

Tyvärr blev debatten i kommunfullmäktige förryckt av ordförandes agerande. Jag tycker det är viktigt att vi får möjlighet att debattera vår räddningstjänst – därför en interpellation. Interpellationens frågor och följdfrågor är utgångspunkten för en debatt kring ämnet. I interpellationsdebatten fattas inga beslut utan syftet är att se om det finns en gemensam insikt om problemet eller klargöra åsiktsskillnader. Interpellationsdebatten är kunskapshöjande – men då måste debatten få vara fri.

Tony Hansson påpekade i sitt interpellationssvar att det är Kommunstyrelsen som har ansvaret för räddningstjänsten i kommunen. Problemet är att KS inte någon gång debatterat eller fått rapporter från Räddningstjänst syd, där Tony är 2:e vice ordförande. Vi övriga ledamöter i KS är hänvisade till www.rsyd.se för att inhämta information.
Allmänheten klagar på oss. Med all rätt.

Räddningstjänst syd klarar inte att uppnå målen. Då är antingen målen orealistiska eller så har man inte avsatt tillräckligt med resurser för att nå målen.
Antalet olyckor ökar år för år och Eslöv växer. Samtidigt minskar Eslövs kostnader för räddningstjänsten. 2006 betalade vi 18,4 miljoner och 2007 15,2 miljoner (Rsyd hemsida). Det som vi drog ner på var de sk tilläggstjänsterna.

Detta rimmar illa med den bild som kommunalrådet Cecilia Lind (s) gav på näringslivsträffen den 19 januari på Stadshuset. På direkt fråga svarade CL att 1) vi har inte dragit ner på räddningstjänsten 2) vi förstärker from oktober 2008. En bild som jag inte kände igen.
I SKD den 26 januari på Lundasidan kan man läsa om socialdemokraten Per Olsson som ställer frågan ” skulle förstörelsen på Killebäckskolan ha blivit så omfattande ifall inte räddningstjänsten fått spara så mycket?” Frågan är relevant även för oss i Eslöv eftersom vi samarbetar i räddningstjänsten inte minst i Revinge/Löberödsområdet.
”På socialdemokraternas hemsida finns ett inlägg av en tjänsteman inom räddningstjänsten. Han påpekar att den operativa verksamheten inom Räddningstjänst syd har bantats kraftfullt de senaste åren.
Han säger att i området har 40 % av personalen skurits bort. – Detta påverkar i allra högsta grad våra möjligheter att rädda liv och utveckling av bränder. Alla bränder är små i början. Ifall räddningstjänsten har tillräcklig styrka kan de så förbli, skriver tjänstemannen.” Allt enligt SKD.

Denna bild stämmer inte med den bild Cecilia Lind ger – detta ville jag fråga om. Tony ger bilden av att Räddningstjänsten inte når sina mål, tjänstemannen ger bilden av att det beror på resursbrist. Vi måste bli överens om problembilden - men då krävs en fri debatt.

Jag menar att första styrkan som når olycksplatsen omedelbart skall kunna göra en relevant skadebegränsning och räddningsinsats. Man skall inte behöva stå och vänta på att det skall komma mer folk så man kan gå in i en byggnad och bekämpa elden inne i huset. Tiden är viktig i alla moment av en räddningsinsats. Det behöver man inte vara proffs för att förstå.

1 kommentar:

  1. Tycker det är bra att ni agerar i denna fråga.
    Men varför inte bjuda in någon från RSyd till att diskutera detta med Er?

    SvaraRadera