torsdag 29 januari 2009

Replik till Kent Karlsson (Kd)

Replik till Kent Karlsson (Kd) – SKD 2009-01-29

Alla vet att folkpartiets familjepolitik inte är den samma som kristdemokraternas. I den kompromiss som ligger till grund för alliansregeringens beslut om att tillåta kommuner som så önskar att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, är regelverket så uppstyrt att endast ca 150 familjer i Eslöv skulle komma ifråga för ett kommunalt vårdnadsbidrag. Om man tittar på de kommuner som infört kommunalt vårdnadsbidrag kan man knappast påstå att det varit avgörande för familjernas val av barnomsorg. I Eslöv uppskattar vi att det skulle kosta skattebetalarna ca 1,3 miljoner om 30 familjer av de 150, skulle välja ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr.

Har vi råd till detta med finanskrisen bankande på vår port? Vi i folkpartiet vill först höja kvaliteten i vår befintliga barnomsorg och ha den kommunala ekonomin i ordning innan vi kan tänka oss ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Hur vi i folkpartiet resonerade och motiverade vårt beslut att yrka avslag till kristdemokraternas motion finns att läsa på fpeslov.blogspot.com den 8 oktober och 27 oktober 2008.

Kristdemokraternas motion var en ren partimotion. Folkpartiet stödjer givetvis alltid en motion som alla fyra allianspartierna i Eslöv har undertecknat. Däremot känner vi oss inte tvingade att stödja en motion från något annat parti, speciellt om den inte överensstämmer med vår politik. Jag förutsätter att Kristdemokraterna resonerar på samma vis.

Lesley Holmberg (fp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar