torsdag 29 oktober 2009

Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

Mitt anförande i budgetdebatten som reaktion på Sverigedemokraternas budgetförslag:

------------------------------------------------


Eslövs Sverigedemokrater har återigen lagt ett rasistiskt och främlingsfientligt budgetförslag. Det finns all anledning att bemöta deras förslag och analysera deras politik.

”Ett folk, ett land, en nation”

Så sa Jonas Åkerlund vice partiordförande på partidagarna i och rev ner applåder. Det är nog få som hört någon använda detta klassiska grepp sedan 1945. Och endast en Sverigedemokrat kan riva ner applåder för det.

Ein Volk, ein Reich, ein Führer! (Ett folk ett rike en ledare, skrek Hitler)

För mig är det fullständigt klart att Sverigedemokraterna i alla fall internt inte har något emot att förknippas med nazisterna och det är där de har sin bakgrund i den rasistiska och nynazistiska organisationen 'Bevara Sverige Svenskt'.

Men Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag med stor retorisk skicklighet förpackat de flesta av sitt partis rasistiska och främlingsfientliga åsikter i små sockersöta och förrädiska askar. För det finns väl ingen i Eslöv som inte likt Sverigedemokraternas förslag vill att Eslöv ska vara ett samhälle- ett folkhem- präglat av trygghet och tradition.

Och det är riktigt som Sverigedemokraterna säger att människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. Därför blir min slutsats att vi ska gå ett steg längre än integrering. Vi ska inkludera alla våra eslövsbor i vårt samhälle. Vi ska skapa ett samhälle där alla känner sig trygga i sin tradition. Jag är i alla fall så trygg i min svenska kulturtradition att jag gärna tar intryck och lär mig av andra kulturer.

Min världsbild ser annorlunda ut än Sverigedemokraternas. Under det senaste året har jag följt två unga Irakiska läkares kamp för att få stanna i Sverige. Men trots att de vet att de kommer att bli dödade om de återvänder till sitt hemland eftersom de behandlat kvinnor på sin klinik så har migrationsverket beslutat att de ska utvisas. Jag skulle i stället vilja inkludera dem i vårt samhälle. Tänk vilken tillgång i Rosengård att ha läkare som kan arabiska. Och vilken god affär för samhället. Två färdigutbildade läkare, där alla kostnader för förskola, skola och läkarutbildning är betalda.

Jag tror att på sikt får man precis motsatt effekt mot den som Sverigedemokraterna säger sig vilja ha; om man bildar ett etniskt rent Eslöv med bara Skånsk lantras. Eslövsborna får inte den trygghet som Sverigedemokraterna förespeglar sina väljare utan i värsta fall tom ett krig i Europa. Forna Jugoslaviens etniska rensningar ligger bara 10 år tillbaka i tiden och fortfarande idag genomförs etniska rensningar runt om i världen.

Jag tror att när man lär känna människor från andra kulturer så ökar ens förståelse och man blir rikare som människa. Jag tror att det mångkulturella samhället är en förutsättning för att minska konflikterna i världen. Nationalism har aldrig fört något positivt med sig utan bara skapat konflikter och krig.

Jag tror på mångfald och tolerans, inte som Sverigedemokraterna på enfald och intolerans!

Sverigedemokraterna föreslår alltså assimilering i stället för integrering som vi har idag som mål.

Assimilation är enligt uppslagsboken den process som innebär att något omvandlas till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat. Det hade vi under religionskrigen på 1600-talet. Men nu kan alla utom kungahuset tillhöra eller låta bli att tillhöra någon religiös församling. Och alla behöver inte äta spettekaka eller griskött för att vi ska kunna leva ihop

Att skippa modersmålsstödet i förskolan och grundskolan, som Sverigedemokraterna föreslår är helt förkastligt. Vad har ungarna gjort för ont? Dom har inte valt att komma hit. Och för att lära sig ett andra språk krävs att man har ett väl utvecklat modersmål. Har föräldrarna ett dåligt språk eller är traumatiserade flyktingar blir barnen halvspråkiga. Och vad händer med halvspråkiga barn?

För mig är en av förskolans främsta uppgifter att utjämna skillnader i uppväxtvillkor, det vill säga att alla ska utifrån sin förmåga få en reell chans här i livet. Och därför ska man satsa på barn med behov av särskilt stöd och till den gruppen hör barn som löper risk att bli halvspråkiga. Dessa barn är en riskgrupp när det gäller risken att hamna i utanförskap och kriminalitet. Och det kan väl inte vara Sverigedemokraternas mening att vi ska skapa mer utanförskap och kriminalitet?

Sverigedemokraterna föreslår en nedläggning av Herbert Felixinstitutet. Ett institut som på ett fantastiskt sätt visar att det finns och fanns invandrare nu som då som gör jätteinsatser för Sverige och vad hade vi varit utan dom? Skönt att bo i en kommun som vill göra Herbert Felixinstituet till sitt varumärke. Att som Sjöbo vara känt för att vägra ta emot flyktingar skulle i alla fall jag tycka vore skämmigt.

Folkomröstningar föreslår Sverigedemokraterna. Vi har i Sverige valt att ha en representativ demokrati. Vi har ingen direktdemokrati med ständiga folkomröstningar. Tänk på Schweiz. Cirka 20 % brukar delta i de omröstningarna och de var det sista landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt för några år sedan. Bara det förskräcker ju.

Min uppfattning är att jag som förtroendevald ska föra de liberala idéerna vidare. Skulle jag bara effektuera vad en folkomröstning visar så kan vi avskaffa samtliga förtroendemän i kommunen. Det tycker inte jag. Politisk opinionsbildning är viktigt. Att spela på människors rädsla och okunnighet och folkomrösta om flyktingmottagning som Sverigedemokraterna föreslår skapar vare sig trygghet eller minskar politikerföraktet. Snarare tvärt om.

Det är ju intressant att se att Sverigedemokraterna anser att vår flyktingmottagning är generös. Med tanke på att Sverige fällts flera gånger av FN:s tortyrkommission och det på grund av just den icke generösa flyktingpolitiken. Jag personligen skäms för att vi har en så ogenerös flyktingmottagning i landet.

Sverigedemokraterna tycker att man enbart ska få prata svenska i skolan. Det påminner mig om den tid då man inte fick tala finska eller samiska i svenska skolor och när undervisningen skulle ske på rikssvenska. Och den tiden vill inte jag ha tillbaka.

Men det är ju bra att Sverigedemokraterna vill motarbeta svenskfientliga attityder. Förslaget behöver bara kompletteras och omfatta alla fientliga attityder som bygger på fördomar. Det bör alltså även omfatta andra fientliga attityder såsom antiislamism, antisemitism, homofobiska eller andra fördomsfulla attityder. För det är väl inget problem för Sverigedemokraterna?

Eller kan det möjligen vara så som i George Owells 'Grisfarmen' att;

Vi är alla jämlika men vissa av oss är mer jämlika

Sydsvenskan

3 kommentarer:

 1. "Folkomröstningar föreslår Sverigedemokraterna."

  Problemet aer att Sverigedemokraterna har en haltande interndemokrati (kaenner en medlem som aer kaella foer detta paastaaende) saa jag ser det inte som trovaerdigt att eliten i detta parti kommer infria detta loefte.

  Nasism? Ja. Direktdemokrati? Nej.

  Endast www.aktivdemokrati.se haaller maatet.

  SvaraRadera
 2. Hmmm... du har kanske missat detta?

  http://brigaden.wordpress.com/2009/10/29/ett-parti-en-dagstidning-ett-citat/

  Det är bra att kolla upp fakta innan man skriver självförhärligande artiklar om sin egen enastående godhet.

  Trevlig helg!

  /Johan

  SvaraRadera
 3. felcitering aer givetvis lite oproffsigt aeven om andemeningen var densamma.

  Jag hade inte blivit foervaanad om Jimmie hade kopierat Hitler rakt av eftersom uttalandet i sig inte aer rasistiskt. Vi vet dock vart rasismen kan leda till alltfoer vael.

  Aeven inom Socialdemokratin fanns rasismen och finns nog aeven idag dold, aeven om den riktiga historien doeljs foer oss av mediala skael.

  Vare sig rasism eller snuttigull aer dock logiskt.

  SD aer en parodi paa sig sjaelvt. Det aer endast den lilla mustagen som fattas.

  Och Sossar med anhang aer i sin tur en parodi paa en taevling i media-snuttigullande.

  Alliansen aer det baesta valet saa laenge vi befinner oss i EU och det saeger jag som aer socialist.

  DET AER EU som aer grundproblemet. Och vill man bedriva borgerlig politik tills landet laemnat EU och sedan gaa aat vaenster finns det egentligen inget bra parti att vaelja.

  Daerfoer roestar jag paa www.aktivdemokrati.se och roestar paa mig sjaelv. Goer som jag!

  SvaraRadera