fredag 3 april 2009

Apropå kommunens ekonomi

Klok ekonomisk strategi innebär att samla i ladorna när det är goda tider för att ha reserver när det blir dåliga tider.
De senaste åren har vi i kommunfullmäktige fått höra en triumferande kommunstyrelseordförande peka på de stora överskotten gentemot budget. Var blev dessa överskott av?
Socialdemokraterna har inte brytt sig. Detta syns tydligt när man tittar på tabellerna över ”nettokostnadernas andel av skatteintäkterna”. Man behöver inte vara nobelpristagare i ekonomi för att inse att om man använder 99 – 100 % (2008 100,6 %) av intäkterna blir där givetvis inget över till att stoppa i ladan för sämre tider. Nu hade vi behövt reserver.

Inför budgetarbetet 2010 har kommunledningen begärt av nämnderna att konsekvensbeskriva 100 % och 98 % av rambudgeten.
För verksamheten inom vården och omsorgen innebär en 2 % neddragning av budgeten 9 miljoner. Givetvis innebär 2 % betydande summor för våra kostnadskrävande verksamheter (vård, skola och omsorg). Samtidigt är dessa verksamheter avgörande för de enskilda eslövsbornas välfärd.

Kan vi räkna med hjälp från regeringen? Ja, jag tror att i höst får vi se att regeringen gör avsättningar för att hjälpa kommunerna ekonomiskt 2010. För 2009 har regeringen redan gjort inkomstförstärkningar till kommunerna genom de sänkta arbetsgivaravgifterna och den kommunala fastighetsavgiften (tidigare statliga fastighetskatten). Om kommunen gör prognosmissar kan knappast regeringen lastas för det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar