lördag 28 januari 2012

S och M öppnar för diskussioner kring vindkraften i Eslöv

I dagens Skånska meddelas det av Ordförande, Peter Melinder (M) och 1:e vice ordförande Janette Andersson(S) att det termatiska tillägget till översiktsplanen (Eslövs vindkraftsplan) inte kommer att förverkligas. Ett mycket glädjande besked för oss som bor i det öppna landskapet.

Nu har Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden begärt en revidering bl. a. skall avstånden ökas till bostäder och tätorter. Mycket bra. Inriktningen är nu 20 – 40 nya vindkraftverk i Eslövs kommun. Bäst vore givetvis ett totalt stopp för nya vindkraftsverk i Eslöv.

Vi i Folkpartiet ser nu fram emot nya konstruktiva diskussioner med S och M kring den framtida vindkraftsutyggnaden i Eslöv.

Eslövs kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar