onsdag 4 februari 2015

En effektivare integration

Integrationspolitiken är dagens stora politiska fråga. Människor flyr från krig och förföljelse. SVT journalisten Fredrik Önnervall visar i sin reportageserie "Fosterlandet" (http://www.svtplay.se/video/2644174/fosterland/fosterland-sasong-1-avsnitt-4) på det fruktansvärda som händer de människor som tvingats på flykt och på den rasism och främlingsfientlighet som breder ut sig i Europa och Sverige.

Många tar sig till Sverige. De hoppas att de får möjligheten att åter bygga upp sina liv för sig själv och sina familjer. Detta är normalt mänskligt beteende. Människor har alltid rört på sig av olika skäl. Dessa rörelser har genom århundraden inneburit att människor invandrat till Sverige och denna invandring har alltid berikat Sverige som nation. Sverige skall ha en generös och human asyl- och flyktingpolitik. Sverige skall vara ett land befriat från rasism och främlingsfientlighet.

Sverige har en reglerad invandringspolitik och vi prövar människors asylbehov och flyktingskäl. Denna politik är statens ansvar. Kommunernas ansvar handlar om att ge hjälp till självhjälp, hjälpa till med att ordna bostad, jobb samt erbjuda utbildning i svenska språket så att man kan förstå och göra sig förstådd när man rör sig i samhället i olika situationer. Tyvärr har vårt system havererat. Människor far illa i vårt mottagningssystem. En del vill att vi skall stoppa asyl- och flyktinginvandringen. Andra vill sätta stopp vid ett visst antal asyl- och flyktinginvandrare. Jag delar inte den uppfattningen. Jag vill se att alla länder i Europa hjälps åt att hjälpa de som av olika anledningar söker asyl eller befinner sig på flykt. Likaså måste alla kommuner i Sverige ställa upp för dessa människor. Det duger inte att några kommuner inte vill hjälpa till.

Problembilden är de flesta överens om. Tyvärr saknar integrationsdebatten konkreta förslag. Ett undantag är arbetsgivarorganisationen Almega som i förra veckan presenterade en rapport med 11 konkreta förslag till en effektivare Integration (https://www.almega.se/politik-och-ekonomi?amne=integration). Denna rapport tar sin utgångspunkt i samarbete mellan staten, kommunerna och det privat näringslivet. Rapportens förslag förtjänar att diskuteras och förvekligande för att få till en fungerande integration för de enskilda människorna. Att människor får möjlighet att bygga sina liv och åter igen kan försörja sig själv och bidra till en positiv samhällsutveckling kan inte vara fel.

I Eslöv har ansvaret för integrationen lagts på den nya nämnden "Nämnden för Arbete och Försörjning".

Lesley Holmberg (FP)

2:e vice ordförande
Nämnden för Arbete och Försörjning, Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar