måndag 8 september 2014

Vi är redo. Du bestämmer!

Från vänster: John Persson, Daniel Rhodin, Ann-Christin Waldén, Göran Frank

Vi lyfter skolan.
Vi lovar att satsa mer pengar på skolan. 
Kunskap, trivsel och studiero ska vara i centrum. Duktiga lärare ska uppmärksammas och det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas.

Vi värnar valfriheten.
Valfriheten är hotad i Eslöv. Vi lovar att aldrig kompromissa bort friheten att själv välja inom omsorgen eller skolan. Vi vet att du både kan och vill välja själv.

Vi moderniserar Eslöv.

Vi vill göra Stora torg attraktivare. Det behövs också ett parkeringshus i centrum. Vi vill satsa på Trollsjöområdet med ny lekplats, grillplatser och belysning. I byarna behövs fler byggklara tomter och byalagens förutsättningar ska förbättras.

Du bestämmer!
Tycker du att vi har vettiga idéer? Är skolan och valfriheten viktig för dig? Du har makten att förändra Eslöv.

Rösta för friheten, rösta på Folkpartiet den 14 september!