lördag 14 juni 2014

Högre krav på skolmaten

Hur vill du att maten ska vara i förskola/skola och äldreomsorg?

Sånt styr politikerna genom en kostpolicy. Vi tycker att majoriteten har alldeles för låg ambitionsnivå. (Majoritetens förslag till kostpolicy)

Därför har vi lagt ett eget förslag.
I korthet vill vi:

- Sluta köpa in kött som inte uppfyller svenskt djurskydd
- Smör ska serveras som alternativ till margarin (även i förskolan)
- Två rätter ska serveras dagligen
- Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt som möjligt
- Andelen ekologisk mat ska öka
- Alkohol inom äldreboenden ska kunna serveras vid lämpliga tillfällen

Läs hela förslaget här