torsdag 7 februari 2013

Välja, eller välja bort?


I dagens SkD kan man läsa att eleverna "väljer bort" Eslöv. Det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se det är att eleverna "väljer". För att man idag faktiskt kan välja skola själv, när man förr fick ta det som erbjöds. För att människor vill välja själva.

I kommunpolitiken möter jag allt som oftast en stark protektionism, hos många politiker men även tjänstemän. Mycket görs för kommunens bästa, vilket inte alltid överensstämmer med medborgarens bästa. Det finns flera exempel på detta. När Skolverket gav Karl-Oskar Utbildning tillstånd att bedriva grundskola i Eslöv så knorrades det högljutt om att skolan skulle "ta våra elever" och "konkurrera" med den kommunala verksamheten. När elever väljer Lund för sina gymnasiestudier, så gnälls och beklagas det. Försmådda syrligheter om att "gräset är grönare på andra sidan", är att underkänna högst kapabla unga människors kapacitet att göra ett eget val. Om denna valmöjlighet leder till en bra utbildning så kan jag faktiskt inte begripa varför vare sig tjänstemän eller politiker ska gnälla över det.

För då har man inte begripit sin roll tycker jag.

Kommunen och dess politiska företrädare ska tillförsäkra sina invånare den service man har rätt till. Det ska finnas en mångfald där medborgaren kan själv välja. Det ska finnas riktig valfrihet för den enskilde och respekt för dennes integritet och egna val.

100% av eleverna kunde ha valt en skola i Lund, men 41% valde aktivt Bergagymnasiet. Så kan man också se på saken.


Läxhjälp flera minuter i månaden
Varför förstöra en god historia med fakta?
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet 
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan