lördag 18 augusti 2012

Den anti-kompensatoriska tankegången

Alltså, det kan ju vara så att jag missförstår Kristdemokraternas senaste besked i skolfrågorna på SvD Opinion idag. Men ett av förslagen går, såvitt kan begripas, ut på att skolor med låga resultat ska få mindre skolpeng, och de skolor med höga resultat ska få mer skolpeng. Det innebär alltså nån form av anti-kompensatorisk tankegång, där de med sämst förutsättningar ska få ännu sämre förutsättningar och vice versa.

Varje kommun beslutar själva om modellen för fördelning av resurser till skolan. Normalt sett är det en fast skolpeng per elev sedan ett antal generella stöd, tex strukturbidrag för elevernas socioekonomiska bakgrund. Det innebär i de flesta kommuner att de som har tuffast grundförutsättningar att höja resultaten får också mest pengar. Rättvisa är inte att ge alla samma, utan att pengarna fördelas efter behov. Att som KD göra tvärtom vore däremot både orättvist och osympatiskt.

Det är verkligen svårt att begripa KD's skolpolitiska resonemang, och om inte en skolpolitiker som jag ens begriper, hur ska allmänheten då göra det?