onsdag 30 maj 2012

Amen äntligen!

Nu öppnar äntligen regeringen för att ta bort det idiotiska VAB-intyget igen.

Jag har tidigare skrivit om ett annat förslag på hur man kan lösa fusket utan att öka krånglet för föräldrar och förskola/skola.

söndag 27 maj 2012

En fråga om prioriteringar...


Uppdatering: Nu är beslutet fattat och många kritiska röster hörs.

I likhet med förvaltningen för Gymnasie- & Vuxenutbildningen konstaterar även Barn- & Familj att en flytt av Östra skolan till H-O byggnaden har stora negativa konsekvenser. För gymnasiet så handlar det om en framtvingad flytt som skapar stora negativa konsekvenser för satsningen på teknikcollege eftersom teknikprogrammen då måste delas upp. För grundskolans del blir enheterna ganska små med ett flertal dubblerade lokalfunktioner som då behöver iordningställas både på Källeberg 7-9 såväl som för F-6. En sån lösning gör båda förvaltningarna till förlorare och de enda egentliga vinnarna är kommunalråden som slipper backa från sitt dåliga förslag som de har laddat med så mycket prestige.

En utbyggnad av Källeberg är det enda rätta ur ett elev- och verksamhetsperspektiv. Skolan borde redan ha varit långt kommen om inte kommunalråden hade stoppat processen. Det är svårt att förklara för folk hur kommunen kan ha råd med bowlinghall, arenahall och äventyrsbad men när det kommer till skolan så försöker man spara några miljoner på att återanvända de gamla H-O-husen som var och en kan se inte är lämpliga som skollokaler för små barn.
Antalet elever i åldergruppen 6-12 år

Förändring relativt år 2010
2014 är eleverna i F-6 10% fler,
2018 är det 15% fler,
2022 är det 20% fler elever.

Det motsvarar en ökning med 500 elever i åldern 6-12 år på bara ett drygt decennium. Under samma tidsperiod kommer antalet högstadieelever öka med närmare 200 elever. Det finns alltså ett tydligt och klart behov av fler skollokaler för grundskolan.

Vad ska gymnasieskolan göra åt sitt lokalöverskott? 

Mitt förslag är att man avvaktar ett par år tills man vet hur det blir med Industriprogrammet och elevantalet. Sedan finns alla möjligheter att renovera, sälja eller riva. Jag är övertygad om att H-O-husen skulle kunna bli attraktiva lokaler för småbutiker eller lättare industri. Skyltläget utmed Ringsjövägen och möjligheten till att enkelt göra ett vägavstick skulle passa sådan verksamhet utmärkt.

Det är självklart att det är möjligt att splittra teknikcollege genom att flytta industriprogrammet till Fordonsprogrammet - men är det önskvärt? Det är ju redan så att både fordonsprogrammet och industriprogrammet har väldigt få sökanden. Det lär ju inte bli bättre om eleverna dessutom hamnar utanför campus och borta vid lastbilscentralen.

Inget av detta görs för elevernas skull. Inget görs för personalens skull. Det är framför allt Cecilia Lind's (S) och Henrik Wöhlecke's (M) egon som måste matas med ännu en "seger". Sorgligt nog saknar också deras partikamrater egna åsikter om hur man bygger en bättre och mer attraktiv skola för framtiden.

Daniel Rhodin (FP)
2:e v. ordf. Barn- & Familjenämnden

| SkD | SkD |

Tidigare inlägg om skolan:
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet 
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

torsdag 17 maj 2012

Brottsligheten i Eslöv

Jag följer serien Malmöpolisen som just nu går på SVT. De erfarna poliserna i dokumentärserien vittnar samstämmigt om att våldet ökar och blir grövre. Jag blev då nyfiken på hur brottsligheten har utvecklat sig i Eslöv de senare åren och till min hjälp har jag använt BRÅ:s statistik på anmälda brott. Jag ska redan nu flagga för att brottsstatistik är komplicerat och väldigt lätt att feltolka. Att, som jag, använda anmälda brott istället för tex uppklarade brott kan alltid diskuteras. Andra faktorer, såsom benägenhet att anmäla har jag helt enkelt valt att bortse ifrån i det här inlägget.

Till att börja med: Hur brottsdrabbade är Eslöv i förhållande till övriga Skåne? I diagrammet nedan har jag valt anmälda våldsbrott per 100 000 invånare och sorterat dem i förhållande till anmälda brott i Eslöv. Notera att siffrorna alltså visar anmälda brott per 100 000 invånare, inte antal brott (då skulle naturligtvis storleken på kommunen vara helt avgörande).Att Malmös invånare anmäler mer än 40% mer våldsbrott än Eslöv var väl ganska väntat. Att det däremot är så oerhört stor skillnad mellan kommunerna förvånade mig. Att det är hälften så många anmälda våldsbrott (per 100 000 invånare) i tex Svedala jämfört med Eslöv är ju en påtaglig skillnad.

Nästa frågeställning är: Hur har brottsligheten utvecklats i Eslöv? Jag har efter eget huvud valt ut några brottskategorier som jag tycker är intressanta, sedan har räknat ut utvecklingen per kategori från 2001-2011 i diagrammet nedan. 100% betyder alltså att det är 100% fler anmälda brott än vad som anmäldes 2001.


Den streckade linjen visar totalt anmälda brott, en nedgång. Det är mängdbrottsligheten såsom bilinbrott, stöld och häleri som minskar och eftersom dessa brott står för de flesta anmälningarna så sjunker totalen något. Men de grövre brotten, misshandel, våldtäkt och hotbrott ökar kraftigt. Antalet anmälda våldtäkter har fördubblats på 10 år, misshandel är upp nästan 50%. Eslöv är inte unika, utan detta är en nationell trend, men likväl är det allvarligt. De som tycker sig uppleva en större otrygghet än förr har tyvärr fog för den känslan.

Att minska brottsligheten är ett viktigt mål för samhället. Polisen kommer oftast in redan när brottet har begåtts, det är det förebyggande arbetet som är centralt för att göra samhället tryggare. Polisen och rättsväsendet kan arbeta med att få undan de kända våldsverkarna från gatorna samt att synas mer på utsatta platser. Men jag tror att det är i kommunens egna verksamheter som man kan göra skillnad på sikt. Allt från belysning och stadsplanering till socialtjänst och skola har stor påverkan på vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Samtidigt får vi inte glömma bort det egna ansvaret. Att vi alla hjälps åt att bekämpa brottsligheten genom att störa, säga ifrån och ringa polisen. Ett samhälle som accepterar våld och brott kommer få mer av det.

Läs även:
För trygghet, mot brottslighet - Fp Eslövs handlingsprogram
SkD


lördag 12 maj 2012

Välvilja i sin mest absurda form

Skolförvaltningen i Jönköping har skrivit avtal med muslimska församlingar där det står att muslimska barn inte behöver följa med på studieresor eller övernatta utanför hemmet. Detta med hänvisning till föräldrarnas religion. Avtalet skrevs redan 1994, men jag hade inte hört talas om det tidigare.

Det kanske inte är nån slump att det är just kristkonservativa Jönköping som har ett sådant avtal. Däremot tror jag att det är vanligt i flera andra kommuner att ha ett betydande överinseende med religiösa gruppers krav på särbehandling för sina barn i skolan.

Jag tycker det är helt absurt att ha sådana regler, skrivna eller oskrivna. Alla i svensk skola ska behandlas lika och alla ska nås av de kunskaper och värderingar som svensk skolpolitik grundar sig på. Undervisning och skola ska vara sekulär och öppen för alla. Därför är jag också bestämd motståndare mot friskolor med religiösa huvudmän.

Det är oerhört viktigt att även barn med muslimsk bakgrund deltar på samma premisser i undervisningen och skolaktiviteter som barn med svensk bakgrund. Någon missriktad välvilja och hänsyn till religion ska inte skolan syssla med. Så länge det är skolplikt så ska även muslimska barn delta på studieresor, simundervisning och sexualundervisning och om någon förälder systematiskt försöker hålla sina barn undan från sådant så måste samhället agera. Samtidigt ligger det förstås i skolans uppdrag att göra det möjligt för alla att delta i samtliga aktiviteter.

Religion är något man får ägna sig åt på sin fritid. I skolan eller på arbetet så står andra saker i fokus och religion ska inte vara något man kan skylla på för att inte fullgöra sin del av samhällskontraktet. Även DO (Diskrimineringsombudsmannen) har flera gånger tangerat en missriktad religiös hänsyn som bara skapar en känsla av vi-och-dom. Jag tycker politikerna i Jönköping borde skämmas och omedelbart riva upp avtalet. Alla elever ska inkluderas i det svenska samhället.

| SVT |  SVT Debatt | DN | Newsmill | Expressen | GP |