fredag 24 februari 2012

Nej, nåt naturreservat blir det nog inte...

Helt onödigt?
I debatten om naturreservatet i Stehag känner sig många trampade på tårna, särskilt de som faktiskt är emot att ett sådant skapas. Om man tar sig friheten att sammanfatta argumenten hittills, så blir det ungefär så här:

1. Naturreservat behövs inte. "Ekarna och skalbaggarna kommer att stå kvar även om området inte blir naturreservat. Inget kommer ändras", säger Henrik Wöhlecke (M) till Skånskan.

2. "Ett naturreservat skulle stoppa upp möjligheterna att utveckla både skolan och hela Stehag", säger Cecilia Lind (S) i samma artikel. (Alltså, ett naturreservat skulle förhindra byggnation på området)

3. Eftersom folkpartiet är för ett naturreservat, så värnar folkpartiet inte jordbruksmarken i Stehag, säger Henrik Wöhlecke på sin blogg. (Henrik menar här att eventuell utbyggnad av Stehag då bör ske i det föreslagna naturreservatet, annars måste man ta jordbruksmark istället)

Man kan naturligtvis komma fram till olika ståndpunkter i en sakfråga. Men det som är speciellt med den här debatten är att resonemangen haltar högst betänkligt. Henrik och Cecilia tassar likt katten runt het gröt - man vill inte säga rakt ut att man tycker att det föreslagna naturreservatet inte är tillräckligt skyddsvärt. Deras partikamrater är dock av en annan åsikt: -"Ett jättetrevligt förslag, och en populär åtgärd tror vi, sade ordföranden Peter Melinder (M) och vice ordföranden Janet Andersson (S)" när förslaget först presenterades.

Jag är ingen expert på området, men jag litar på den utredning som kommunens tjänstemän har gjort som pratar om unik natur med mycket högt skyddsvärde. Poängen med att reservera mark i form av naturreservat är att bevara den finaste naturen i Sverige även för framtiden. Dessutom skulle ett naturreservat sätta Stehag på kartan för alla naturintresserade turister, som dessutom kan åka tåg nästan ända fram!

Att som Henrik Wöhlecke komma och påstå att vi inte värnar jordbruksmark genom att vara för ett reservat är ju bara fånigt. Det finns högre klassad jordbruksmark som Henrik själv gladeligen tingar till olika projekt runt om i kommunen. Kraftvärmeverket i Örtofta ska ligga på klass 10-jord tycker Henrik, inte på industrimark som de närboende förespråkade. Planerna i Flyinge/Gårdstånga som omfattar ofantligt stora mängder jordbruksmark är han också för.

Det är till att kasta sten i glashus när argumenten tryter.

Eslövs kommun
Stehags intresse- och försköningsförening
Tidigare inlägg

torsdag 9 februari 2012

Naturreservatet i Stehag

Värt att spara?
Av alla dåliga argument och resonemang jag har hört hittills i Eslövspolitiken, tar ändå frågan om naturreservatet i Stehag priset. Att det finns mycket höga naturvärden i området är alldeles klart, så varför vill inte Henrik Wöhlecke (M) och Cecilia Lind (S) att något naturreservat bildas?

En ledtråd ger Cecilia själv i artikeln. "[det] skulle stoppa upp möjligheterna att utveckla både skolan och hela Stehag". I klartext: Det vore dumt att bilda naturreservat, för då kan vi inte lika enkelt exploatera området. Det är det bärande argumentet som man sedan hymlar med. "Inget kommer ändras", säger Henrik Wöhlecke (M), men det är precis just ett sådant löfte som kommunstyrelsen nu inte kan säkerställa. Det finns ju liksom en poäng med att just bilda ett naturreservat - att inte låta tillfälligheternas spel avgöra ödet för stora naturvärden. Det är bara ohederligt att påstå något annat.

Det finns gott om mark i Stehag där samhället kan utvecklas under lång tid framåt. Precis som Eslöv har kunnat utvecklas vidare med både Abullahagen och Eslövs allmänning mitt i staden.

onsdag 1 februari 2012

Allvarlig tankevurpa

Kristdemokraternas familjepolitiska grupp har kommit fram till ett antal förslag för att vässa KD's familjepolitik för framtiden. Att KD vill möjliggöra för föräldrar (kvinnor) att stanna hemma längre med sina barn är ingen nyhet. Men de föreslagna metoderna haltar högst betänkligt, och det borde det göra i KD-politikernas öron också.

Ta till exempel förslaget att man ska få sänkt skatt om man inte utnyttjar välfärdstjänster såsom barnomsorg. Resonemanget lyder att man inte ska behöva betala för tjänster som man inte utnyttjar. Ja, här begår kristdemokraterna ett mycket allvarligt tankefel som i sin förlängning skulle innebära en osolidarisk fördelning av välfärden. För om man inte utnyttjar sjukvården, ska man då kunna få sänkt skatt? Om man inte har några barn alls, ska man då få göra ett skatteavdrag som motsvarar genomsnittskostnaden för barns omsorg, skola och vård? De som inte åker kollektivtrafik då, ska de slippa att bli beskattade för subventioneringen? KD öppnar upp för en skattemoral som kommer sjunka som en gråsten i Sverige.

Vidare föreslår KD att man ska kunna bedriva pedagogisk omsorg för sina barn och sedan få betalt för det, utan att behöva ta emot andra barn i "företaget". Också detta är en tankevurpa av ganska ansenliga mått. Det är väl inget "företag" att vara hemma och ta hand om sina egna barn? Vad är den bärande affärsmässiga principen i ett sådant arrangemang?

Det går att kritisera KD för sin ambition att föräldrarna (kvinnan) ska stanna hemma längre med barnen. Det avstår jag från idag, även om det sannolikt skulle innebära att kvinnor med 10 års frånvaro från arbetsmarknaden skulle helt förlora fotfästet till en egen försörjning. Men det minsta man kan begära är att förslagen man presenterar faktiskt håller ihop och fungerar.

SvD | SvD |