måndag 12 december 2011

Move Eslöv startar inte hösten 2012

Jag har precis fått beskedet om att friskolan Move Eslöv inte kommer starta till hösten pga problem att hitta en passande lokal. Inte heller Karl Oskar kommer att starta, vilket gör att Eslöv kommer få vänta ännu ett tag på alternativ i grundskolan.

Detta gör förstås att flytten av Östra skolan till Bergagymnasiet behöver tas upp för förnyad prövning. Inget har förändrats sedan vi sist fattade beslut om att bygga ut Källeberg till en F-9-skola, annat än att tidsnöden är större än nånsin.

torsdag 8 december 2011

Värna varje skattekrona

Turerna runt Östra skolans flytt upp till Bergagymnasiet fortsätter, som jag tidigare skrivit om. Det pågår också en namninsamling mot flytten.

Vi tycker inte det är en bra idé att flytta Östra skolan upp till Bergagymnasiet. Det har vi också skrivit om i vårt budgetförslag. Nu kommer det fram att planerna är nästan ännu dummare än när jag först hörde dem. De 4 500 kvm yta som Bergagymnasiet vill lämna ifrån sig är för det första mer än vad Östra skolan behöver. Men samtidigt blir gymnasiet av med för mycket lokaler, och ska därför bygga ca 1500 kvm nya lokaler. Gymnasiet blir alltså netto av med 3000 kvm, vilket förstås sänker hyran för dem. Men samtidigt får de betala hyra för 1500 kvm helt nya ytor, vilket antagligen kommer gå på ett ut.

Vinnare i Eslövs skollokals-rockader blir Bergagymnasiet. Grundskoleverksamheten kommer inte gynnas av dessa slitna och icke ändamålsenliga lokaler som dessutom har en katastrofalt dålig placering. Visst ska lokalerna då först renoveras, men det är fortfarande samma huskroppar och samma läge även efter renovering.

Daniel Rhodin (FP)
2:e vice ordförande Barn- & Familjenämnden

tisdag 6 december 2011

Populistisk socialdemokrati

Höjda pensioner, avskaffad barnfattigdom, sänkta skatter för pensionärer, förbättrad äldreomsorg, stopp för vinster i välfärden och garanterat låga elpriser. Till detta, återställd a-kassa, återställd sjukpenning, en stor satsning på skola och äldreomsorg och en enorm satsning på järnvägen.

Det är satsningar som kommer ta oss åter till det högsta skattetrycket i världen, med marginal. Allt åt alla, men den enda reform Juholt levererar på skattesidan är slopad sänkning av restaurangmomsen och slopat jobbskatteavdrag för de som tjänar över 50 000kr/mån. Man behöver inte vara ekonom för att inse hur orimligt stora dessa satsningar är. Det handlar om hundratals miljarder kronor.

Utan någon som helst täckning för vad han säger, skjuter Juholt från höften och levererar de enkla svaren på de svåra frågorna. Den gamla traditionen av ansvarstagande socialdemokrater är ett minne blott, nu framstår S mer som Ny Demokrati, där förslag utan rim och reson poppar som popcorn.

För hur kan Juholt lova sänkta elpriser? Det kan han inte, såvida han inte lägger förslaget om att bygga ny kärnkraft i Sverige så att vi får ett garanterat elöverskott. Även då tar det ca 15 år innan ett sådant är i drift och på så sätt påverkar elpriserna. Han lovar att återreglera elmarknaden, men det kommer inte lösa grundproblemet, nämligen effektbrist. Effektbrist kan man bara komma åt på tre sätt:

1) Öka utbudet kraftigt (vattenkraft eller kärnkraft, vindkraft kommer inte påverka elpriserna nedåt)
2) Höja priset kraftigt när effektbrist hotar, vilket gör att konsumenterna begränsar sin förbrukning
3) Rullande strömavbrott. En landsända i taget får ha el några timmar per dygn.

Vad får det för konsekvenser att utlova stopp för vinster i den skattefinansierade välfärden? Det finns oerhört många läkare, tandläkare, specialistmottagningar, förskolor, skolor och äldreboenden som drivs i bolagsform. Utan dessa stannar hela Sveriges välfärdssektor. Juholt planerar alltså socialisering av en stor del av näringslivet i Sverige.

Socialdemokraterna lovar att införa rätt till heltid "för ALLA som önskar heltid". Detta kommer att slå ut servicenäringen särskilt på mindre orter. Restauranger och servicebutiker kommer inte ha någon möjlighet att drivas vidare annat än som enmansföretag utan anställda. Inom äldreomsorgen och hemtjänsten betyder det antingen kraftigt ökade kostnader eller att de äldre får hjälp att ta sig ur sängen framåt lunchtid. Detta är ytterligare ett förslag som saknar verklighetsförankring.

Juholt utlovar att motverka skolsegregationen, men säger samtidigt att valfriheten i förskola och skola är här för att stanna. Hur ska då skolsegregationen kunna motverkas?

Juholt finansierar inte sina förslag. Socialdemokratin undlåter sig att förklara hur deras idealsamhälle ska kunna realiseras. De konkreta förslagen ska levereras "i god tid före nästa val".

Man ska inte underskatta medborgarna, säger Juholt. Men det är nog precis det socialdemokraterna gör så länge de behåller Juholt som ledare.

SVT Agenda | Skattepolitik och samhällsfilosofi | Erik LaaksoSvD | SvD | SvD | DN | DN | DN | SdS | SdS | DN | DN |