söndag 28 augusti 2011

En professur är ingen garanti...

En drös forskare kräver nu kraftigt höjda skatter på bilinköp och bilresor. Motivet? Staten måste stoppa den känsla av frihet och njutning många av oss känner när vi har möjligheten att resa nästan vart vi vill, när vi vill.

Jag tycker de representerar ett beklämmande perspektiv, en nedgradering av människors fria rätt och vilja att utforma sitt eget liv till förmån för att politiker ska krypa vanliga medborgare in på bara skinnet med pekpinnar. Dessutom ger jag ingenting för deras forskningsslutsatser - på vilket sätt är privatbilismen subventionerad i Sverige?

Det sker en enorm utveckling för mer miljövänliga fordon. Bränsleeffektiviteten har ökat ofantligt de senaste 50 åren och många nya drivmedel inklusive eldrift är nu en realitet. Men de här forskarna har bestämt sig; slut på friheten för vanligt folk - bil ska bara vara tillgängligt för de som har väldigt gott om pengar.

I debatten om kollektivtrafik måste man ha klart för sig att det krävs ett resandeunderlag liknande Stockholmsområdet för att kunna erbjuda den turtäthet och mångfald i resmål som en modern människa förväntar sig under dygnets alla timmar. Det är självklart att utbyggnaden av kollektivtrafiken måste fortsätta i Sverige för att på så sätt locka över fler resenärer från bilen, men det är orimligt att påstå att "alla" kan klara sig utan en bil.

Sverige är ett jättestort land med bara 9 miljoner invånare. Denna elementära grundkunskap verkar inte dock inte ha satt något avtryck i artikelförfattarnas högst polariserade åsikter.


tisdag 9 augusti 2011

Valfriheten till föräldrar och elever - nu också i Eslöv

Skolinspektionen har nu godkänt att både Move Eslöv och Karl-Oskar Utbildning får starta friskolor i Eslövs kommun. När planerna blev kända skrev jag "Friskolor i Eslöv - Ett mycket välkommet tillskott". Eslöv har idag en Montessoriskola F-6 som tar 60 elever. Detta ska ses i ljuset av att det är ca 3800 elever i Eslövs grundskolor. Valmöjligheten för föräldrar och elever i Eslövs tätort är alltså fram tills de nya skolorna startar i stort sett försumbara. Detta medan byarna i de södra kommundelarna mot Lund länge har haft en valmöjlighet för sina barn.

Totalt utbyggt kommer de båda skolorna ha 670 elever, men av naturliga skäl går denna process långsamt även om skolorna blir populära. Under uppbyggnadsfasen ökar dessutom elevantalet med lika mycket, vilket gör att påverkan på Eslövs kommunala grundskolor i stort sett elimineras.

Socialdemokrater och Moderater hävdar däremot att detta är dåligt för Eslöv och gick därför emot etableringen i kommunens yttrande till Skolinspektionen. De gillar inte att makten flyttas från politiker och tjänstemän till elever och föräldrar.

Jag och Folkpartiet säger däremot, grattis Eslöv och välkomna hit, Move Eslöv och Karl-Oskar!

Daniel Rhodin (FP)
Gruppledare

SkD