onsdag 23 november 2011

Fp Eslövs budgetalternativ 2012

I Folkpartiets budgetförslag för 2012 vill vi införa barnomsorg på obekväm arbetstider omgående och därför skjuter vi till 800 000 kr till Barn o Familjenämnden redan 2012.

Vi vill också införa ett pedagogiskt pris på totalt 50 000 kr som ska delas ut årligen för att premiera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Jury bör bestå av tjänstemän och politiker som utser vinnarna.

Det finns ett behov av att satsa på vidareutbildning inom vård- och omsorgsyrkena. Därför satsar vi 1 miljon kr på “omsorgslyft” under 2012 för att påbörja kompetenshöjande utbildningar för medarbetarna inom vård och omsorg.

Eslöv behöver inte två kommunalråd för majoriteten. Därför vill vi avskaffa den ena kommunalrådsposten. Vi vill också ta bort systemet med 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna. Kostnaden är ca 1 miljon årligen och denna miljon bidrar inte på något sätt till den lokala demokratin. Istället vill vi ha en lösning med “Politiska sekreterare” som är kopplat till antalet mandat. Ett system med ett oppositionsråd är inte längre gångbart i Eslövs kommun, det finns inte en samlad opposition som denne i så fall skulle företräda.

Vi vill också reservera 2 miljoner till räddningstjänsten om det skulle bli så att Räddningstjänst Syds  direktion inte vill satsa på att första styrkan skall kunna starta rökdykning omedelbart när de kommer till plats.
Du kan läsa hela vårt budgetförslag (pdf) här.

| SkD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar