torsdag 16 maj 2013

Flytt för Billingeskolan - ett nödvändigt ont


Billinge skolas framtid har ställts på sin spets de senaste veckorna, när det blev känt att det endast blir 27 elever till hösten för åk F-3. Jag har diskuterat frågan mycket med tjänstemännen och i Barn- & Familjenämndens arbetsutskott. Jag har också träffat föräldrar, både på plats i Billinge men också i måndags i Stadshuset, då föräldrar till barn i Billinge skola var inbjudna för att diskutera. Min bedömning är att det inte är rationellt att driva skolan vidare och att det ligger i barnens bästa att flytta eleverna till Stehag. Inom Folkpartiet finns olika uppfattningar i den här frågan, men skälen till mitt ställningstagande är i huvudsak följande:

 1. Resursfördelningen i Eslövs kommun utgår från att alla barn får en skolpeng som följer med barnet. Denna skolpeng ska räcka till i stort sett allt förutom lokaler som behövs för att bedriva en undervisning, särskilt stöd, skolbibliotek o.d av hög kvalitet. För Billinge skolas del så räcker inte skolpengen till för att säkerställa lärarbehörighet och extra stöd för elever som behöver detta. Detta är fakta, och det innebär att en del av Stehagsskolans resurser används i Billinge skola även om resurserna egentligen hade behövts på Stehagsskolan.
 2. Folkpartiet har drivit igenom krav på lärarlegitimation, bättre uppföljning, satsningar på lärarlyft, krav på skolbibliotek, skolhälsovård och bättre individualiserat stöd utifrån elevens unika behov. Allt detta står jag bakom till 100%. Men det finns en baksida med alla ökande krav på skolans profession, nämligen att riktigt små skolor får svårt att klara av det. Som alltid finns det skolor i andra kommuner som är ÄNNU mindre än Billinge som (ännu) drivs vidare. Dock är de flesta motiverade av skälet att barnen skulle få en orimligt lång resväg om skolan skulle läggas ned. Det är inte fallet i Billinge, det är  5 km till Röstånga skola och 10 km till Stehags skola. En sådan resväg är inte ett argument för att skolan ska vara kvar. På många platser i kommunen så reser alla 6 åringar med buss till skolan ungefär lika långt.
 3. De sociala aspekterna och arbetsmiljöaspekterna är också ett problem. I MBL-förhandlingar med lärarnas fackförbund finns det en bred enighet om att skolans litenhet inte är rimlig och innebär stora påfrestningar för deras medlemmar. Rekryteringsläget är dåligt, eftersom bara deltidstjänster eller delade tjänster kan erbjudas. Det är väldigt få lärare som vill ha sådana jobb, och jag förstår dem.
 4. Flexibiliteten i en liten skola kan bli lidande, då en liten skola inte kan ha samma specialistkompetens och man får svårare att anpassa elevgrupper eller att avsätta mer personal där det just nu behövs. Av samma skäl kan likvärdigheten bli lidande av att inte resurser finns naturligt inom den egna skolorganisationen.
Föräldrarna i Billinge har många gånger påpekat att förskolan är full och har precis byggts ut för att få plats med alla barn. Tyvärr har inte antalet barn ökat, utan det är framför allt nyttjandegraden som har ökat. Bara för 5-10 år sedan så var många föräldrar (särskilt på landsbygden) hemma med sina barn betydligt längre. Numera är i stort sett alla 1.5-åringar i förskoleverksamheten. Detta är förklaringen till trycket på Billinge förskola. Det bör sägas i sammanhanget att förskolan absolut inte är hotad och det är förskolan som är den viktigaste kommunala servicen ute i byarna.

Vi borde ha behandlat den här frågan redan för ett halvår sedan. Tidspressen har inte varit bra och jag förstår föräldrarnas ilska och frustration. Men nu får vi laga efter läge, och när vi som är ansvariga för skolan får signaler om att man inte längre kan garantera att skollagen, läroplanen och barnkonventionen uppfylls i alla delar så är det vår skyldighet att agera.

Daniel Rhodin (FP)
2:e v. ordf Barn- & Familjenämnden

Tidigare inlägg om skolan:
Billinge skolas framtid
Läxhjälp flera minuter i månaden
Varför förstöra en god historia med fakta?
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan 

2 kommentarer:

 1. Var får ni statistiken på att man för 5 år sedan hade barnen hemma längre? För jag känner då ingen som idagen stressade samhälle kunde ha det! Idag pressas och stressas barn från början, stora klasser som det kommer bli i stehag är en orsak till stress!

  SvaraRadera
 2. http://www.jmftal.artisan.se/

  2002 var 74% av barnen 1-5 år i förskolan i Eslöv
  2007 var 82% -'-
  2012 var 86% -'-

  Alltså en enorm ökning bara de senaste 10 åren. Jämför man med tex 1998 (14 år sedan) så var andelen bara 58%.

  SvaraRadera