måndag 29 april 2013

Billinge skolas framtid

Som väntat är debatten het om Billinge skolas framtid, och det ska den förstås vara. Skolan beräknas ha 27 elever till hösten i årskurserna F-3, vilket naturligtvis inskränker möjligheterna till att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet på ett påtagligt sätt. Samtidigt är förstås skolan en viktig funktion i byn och har säkert viss betydelse för inflyttning och byns attraktivitet.

Jag var, i likhet med andra politiker i Barn- & Familjenämnden inbjuden till ett möte i Billinge i söndags, där byborna hade kallat till samling. Någon på mötet i Billinge hyste farhågor om att huspriserna skulle sjunka om skolan försvann, vilket inte är omöjligt. Själv tror jag i och för sig att den effekten är begränsad, men omöjligt är det inte.

Så vilka perspektiv bör man som skolpolitiker ha när det gäller Billinge skola? Är det barnens rätt till en likvärdig utbildning som ska gå först? Eller är det byns framtida utveckling och attraktivitet som är viktigast? Vissa skulle säga att båda är lika viktiga, men det är nog att göra det lite för enkelt för sig.

I Eslöv fördelas resurserna till rektorsområdena i form av skolpeng. I princip innebär detta att pengarna följer barnet, så den skola föräldrarna väljer för sina barn kommer också få pengarna. I Billinges fall blir det inte riktigt så. På grund av skolans litenhet måste mer resurser än vad som ryms i skolpengen för de 27 eleverna tillsättas. De resurserna får tas från andra håll i rektorsområdet, vilket i det här fallet betyder Stehagsskolan. Jag har hittills inte hört någon politiker uttrycka någon kritik runt HUR pengarna fördelas, däremot debatterar vi ofta hur MYCKET pengar som ska fördelas. Men oavsett hur mycket eller lite pengar som fördelas, så finns det en likställighetsprincip i kommunallagen som anger att det ska finnas saklig grund för att få gynna en viss grupp av kommuninvånare. Någon sådan saklig grund är inte idag inbyggd i resursfördelningsmodellen, vilket gör att Stehagsskolans elever får en mindre skolpeng än andra elever, då resurserna måste omfördelas till Billinge skola.

Skolinspektionen har i sin rapport från 2012 kritiserat Billingeskolan för brister i materiella resurser och pedagogiskt ledarskap. Såvitt jag vet är de materiella bristerna avseende skolbibliotek och datorer åtgärdade redan. Jag har förståelse för att det pedagogiska ledarskapet över så få personal är svårt att få till, men det är ingen ursäkt för att inte ta den frågan på allvar.

På mötet i Billinge fick jag frågan om vad jag visste, och när jag först fick höra talas om förslaget om nedläggningen av skolan. Jag berättade då för hela församlingen att jag sitter i Barn- & Familjenämndens arbetsutskott (AU) och vi fick detta berättat för oss på vårt sammanträde den 19 april. I tidningen påstås det att "alla politiker är överens om att förslaget kommer som en överraskning". Nej, det kom inte som en överraskning för mig, och det har jag heller aldrig påstått. Journalisten måste ha missat hela den utläggning jag hade i den frågan. Att de andra politikerna påstod detta är dock sant.

Jag fick också frågan om förskolans expansion inte kommer att lösa bristen på elever inom en snar framtid. Denna fråga diskuterades också på AU och den information vi fick var att antalet födda barn inte egentligen har ökat, utan att det är nyttjandegraden som har ökat. För bara 5-10 år sedan var det många föräldrar som hade barnen hemma längre, men nu är nästan alla barn i förskolan från ganska tidig ålder. Det finns alltså inget i nuläget som pekar på att det skulle bli särskilt många fler barn i skolan framgent. Detta sade jag också på mötet, vilket journalisten missade att återge.

På mötet diskuterades också bybornas egna ansvar för skolans framtid. Den information som jag har fått visar att det vissa år bara är drygt hälften av barnen som finns i upptagningsområdet som faktiskt väljer Billinge skola. De andra väljer andra skolor (framför allt Stehag). Om alla elever som hör till Billinge skola också hade gått där, så hade skolan haft åtminstone 10 elever fler. Detta motsvarar drygt en lärartjänst i skolpengen och skulle förändra bilden högst påtagligt.

Sammantaget så föreslår skolledningen antingen utökade och öronmärkta resurser till just Billinge skola ELLER en flytt av eleverna till Stehagsskolan. Att inte utreda och föreslå detta skulle nästan kunna betraktas som tjänstefel. Därför blir jag orolig över den hätska debatten både på mötet och i kommentarsfält som går ut på att det skulle vara fel av rektorn, eller att rektorn först skulle samråda med föräldrarna innan denne rapporterar till sin chef vilka förslag till lösningar som ligger på bordet. Jag bara undrar hur många som på sina jobb skulle kunna driva en sån här fråga utan att först få det förankrat hos sin chef? Självklart måste det gå den formella vägen, precis som vilken arbetsplats som helst. På samma sätt är det självklart att frågan måste diskuteras i nämnden.

Så hur kommer jag och Folkpartiet ställa oss i frågan? Svaret är; Vet inte än. Frågan ska diskuteras på vårt nästa partimöte. På mötet i Billinge sa jag att jag också delar den oro och den problembild som skolledningen pekar på. Det finns minst två aspekter som omöjliggör status quo; det ena är den orättvisa som blir följden av att Stehagsbarnen får mindre resurser än det var tänkt för att täcka upp för Billinge skola. Det andra är Billingebarnens rätt till en utbildning av lika hög kvalitet som andra barn i kommunen. Det är alltså bara populister som kan påstå att politikerna bara kan säga nej till stängningen, för då behövs istället andra åtgärder. Men om Billingebarnen får, säg 50 000 kr mer i skolpeng så kan jag tänka mig att även föräldrar i andra orter vill ha mer resurser till sina barn. I detta ligger ett dilemma som måste lösas på något sätt.

Jag lär få anledning att återkomma i frågan.

Daniel Rhodin (FP)
2:e v. ordf Barn- & Familjenämnden

Artiklar i ämnet
Rektors motivering till skolstängningen
Stänger de skolan dödar de byn
Billinge skola stängs redan till hösten
Billingeföräldrar kallar till stormöte


Tidigare inlägg om skolan:
Naturlig mat i förskola och skola
Läxhjälp flera minuter i månaden
Varför förstöra en god historia med fakta?
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan 

6 kommentarer:

 1. Erland Svensson30 april 2013 08:36

  Citerar dig här:

  "I tidningen påstås det att "alla politiker är överens om att förslaget kommer som en överraskning". Nej, det kom inte som en överraskning för mig, och det har jag heller aldrig påstått. Journalisten måste ha missat hela den utläggning jag hade i den frågan. Att de andra politikerna påstod detta är dock sant."

  Alla politiker från barn- och familjenämndens arbetutskott kände väl till frågan om skolan i Billinges framtid innan tidningen skrev om det?

  Du borde be Skånska dagbladet rätta till missen i tidningen att du inte kände till det. Så du inte förväxlas med de som kanske inte hade lika rent mjöl i påsen? Mycket bra att du skriver hur det var här, raka rör ska det vara. Det gillar vi Daniel!

  Tidningen vill nog gärna veta vilka politiker som kände till detta innan de skrev om detta. En av Skånska dagbladet reportrar tittar som bäst på den saken, du kanske kan svara fortare än Skånska dagbladet här på din blogg?

  Intressant dock att de andra 2 politikerna var helt ovetande. Innan man åker till ett sådant här möte kan man ju alltid språka lite informelt med sin/sina partikamrater från just arbetsutskottet. Talar de 2 andra politikerna sanning är det mycket dålig komunikation i deras partiled, annars var de inte helt ärliga. Vilket det än är är det mycket beklagligt!

  Förövrigt mycket bra inlägg om Billinge skolan!
  Det viktiga i detta är nog att inte hasta fram för fort i alla fall. Här krävs det att man stöter och blöter allt en eller par gånger extra.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag minns ärligt talat inte exakt vilka som deltog på AUs möte den 19:e April, men det var i alla fall undertecknad, samt Lena Emilsson (S), Jonas Falk (M) och Istvan Barborg (S) som var där. AU har 5 ledamöter.

   Radera
  2. Känns oseriöst av (M) att sitta på informationen men en annan (M) medlem från samma nämnd som deltog på mötet i Billinge inte vet något utan fått informationen från tidningen. Luktar faktiskt lite oseriöst så svårt att inte undra hur det verkligen ligger till i detta.

   Radera
  3. Billinge: Verkar helt åt skogen, sanningen hade varit kul att veta men illa hur det än ligger till som även konstateras här ovan. Hur kan folkvalda politiker agera så svagt som de verkar ha gjort i M här. Vår skola i Billinge är trots allt en viktig fråga hur det än slutar med skolan

   Radera
 2. Där är ju många barn som går i förskolan och de kommer ju att gå i skolan i framtiden. vissa årskullar på förskolan är 12barn då kommer ju att antalet barn i skolan öka mycket det går ju inte att jämföra under ett år utan man måste ju se på lite längre sikt tycker jag bara för att det är lite färre barn ett år så kanske det inte det är så nästa år jag tycker ni ska undersöka på förskolan vart de vill placera sina barn när det är dags för skola. jämnför du det med näringslivet så hade vi inte haft många företag kvar om alla lägger ner sitt företag om det visar röda siffror ett år. eslövs kommun borde värna om sin landsbygd för ca hälften av eslövs kommuns invånare bor utanför Eslöv stad. där satsas otroliga pengar i Eslöv på nya sporthallar bad bowlinghallar ålderdomshem m.m jag tror inte ca 50% av pengarna satstas ute på landsbygden där ca 50% av eslövs kommuns invånare bor och lever.30 april 2013 09:49

  Där är ju många barn som går i förskolan och de kommer ju att gå i skolan i framtiden. vissa årskullar på förskolan är 12barn då kommer ju att antalet barn i skolan öka mycket det går ju inte att jämföra under ett år utan man måste ju se på lite längre sikt tycker jag bara för att det är lite färre barn ett år så kanske det inte det är så nästa år jag tycker ni ska undersöka på förskolan vart de vill placera sina barn när det är dags för skola. jämnför du det med näringslivet så hade vi inte haft många företag kvar om alla lägger ner sitt företag om det visar röda siffror ett år. eslövs kommun borde värna om sin landsbygd för ca hälften av eslövs kommuns invånare bor utanför Eslöv stad. där satsas otroliga pengar i Eslöv på nya sporthallar bad bowlinghallar ålderdomshem m.m jag tror inte ca 50% av pengarna satstas ute på landsbygden där ca 50% av eslövs kommuns invånare bor och lever.

  SvaraRadera
 3. Hej!

  tack för ett bra möte med er i nämnden igår (måndagen den 13 maj) - skrev ned hur jag ser på frågan om skolan i stort i en bloggpost.

  Läs gärna:
  http://saraochalbinsfamilj.blogspot.se/2013/05/billinge-skola.html

  SvaraRadera