söndag 16 september 2012

Sverige behöver gymnasieingenjörer!

Tidigare i år lämnade Folkpartiet in en motion om att utreda förutsättningarna för att införa ett påbyggnadsår till gymnasieingenjör på Bergagymnasiet. Nämnden har nu behandlat motionen och ställer sig positiva att utreda saken. Det tycker jag var ett jättebra beslut!

Bergagymnasiet konkurrerar med andra gymnasieskolor i Skåne om eleverna. Ålderskullarna minskar och når sin botten runt 2015 innan kurvan vänder uppåt igen. Det medför att många kommuner stoppar intaget på utbildningar eller till och med lägger ner hela skolan, som Kävlinge nyligen gjorde med Frans Möllergymnasiet. I Eslöv har vi en starkt utgångsläge med TeknikCollege, satsningen på datorer till varje elev och teknikutbildningar med gott rykte, men även här minskar elevantalen. De närmaste åren kommer den politiska diskussionen runt Bergagymnasiet handla om just detta - hur gör man för att kortsiktigt begränsa kostnadsökningen men långsiktigt positionera Bergagymnasiet som det naturliga förstahandsvalet för Eslövs ungdomar. Att kunna läsa till gymnasieingenjör tror jag kan vara en del i det pusslet.

Regeringen har beslutat att på prov åter införa möjligheten till ett fjärde år (T4) för teknikprogrammet som leder till en gymnasieingenjörsexamen. I Skåne är det endast Hässleholms tekniska skola som har infört det fjärde året. Gymnasieingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och programmet har tagits fram i nära samarbete med näringslivet. En stor del av tiden är förlagd till en arbetsplats. I Eslöv har vi redan ett specialutformat teknikprogram som äger stora likheter med vad som faktiskt skulle ingå i ett sådant program. Vi har dessutom ett fantastiskt arbetslag på teknikutbildningen som har alla förutsättningar för att kunna realisera detta.

Intresset för teknikutbildningar ökar åter efter en längre tids nedgång. Sverige har en allt större brist på ingenjörer på alla nivåer och regeringen genomför satsningar på T4, fler civilingenjörsplatser och Tekniksprånget som alla syftar till att Sverige ska stärka sin position som ingenjörsnation.

Vi borde kunna locka fler Eslövselever till teknikutbildningen...
En förutsättning för att kunna starta det fjärde året är ett nära samarbete med teknikföretagen i regionen, vilket Bergagymnasiet redan har genom Teknikcollege. Det är också helt nödvändigt med riktad marknadsföring mot potentiella elever i regionen för att få ett tillräckligt elevunderlag. Jag är dock övertygad om att ett erbjudande om ett fjärde år skulle ytterligare stärka intresset för teknikutbildningar i Eslöv.

Titta på Hässleholm som är den enda skola i Skåne där man kan läsa till gymnasieingenjör - de har dubbelt så stor andel av eleverna jämfört med Eslöv.

Med både ESS och Max-IV som nära grannar kommer behovet av ingenjörer på alla nivåer vara fortsatt högt. Det är inte bara anläggningarna i sig, utan också mängder med underleverantörer och underhållspersonal som går åt för att hålla dessa stora forskningsanläggningar igång.

Jag är övertygad att vi skulle kunna locka till oss elever från andra kommuner, men även locka Eslövsungdomarna till en karriär som ingenjör i och med detta.

Tidigare inlägg om skolan:
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar