onsdag 11 april 2012

...och gymnasiet sitter med svarte-petter

Salliushuset har aldrig varit ett reellt alternativ. Det har hela tiden funnits tydliga direktiv från socialdemokraterna och moderaterna att andra lösningar än H-O-husen på Bergagymnasiets område inte är aktuella. Därför har andra lösningar avfärdats summariskt och utan djupare analys.

Det är inte idealt att flytta in Östra skolan i Sallius, därför har jag hela tiden förespråkat den nybyggnation till Källebergsskolan som faktiskt fullmäktige beslutat om. Men lösningen i H-O är sämre för alla inblandade parter:

1. Gymnasieskolan har stort överskott på lokaler, men det avser klassrum. I H-O ligger framför allt tekniksalar vilket man inte har överskott på. Därför måste man bygga nya lokaler för att inhysa tekniksalarna i istället.

2. De 4800 kvm som överförs till grundskolan gör att man istället flyttar lokalöverskottet dit. Det kommer dröja länge innan dessa överytor kommer behövas.

3. Placeringen är inte idealisk. Mitt på Bergagymnasiets campus ska nu en F-6 skola placeras. Elevkullarna vänder snart uppåt och om gymnasieskolan får behov av mer lokaler så måste man växa nån annanstans än på Bergaområdet. Det riskerar att sänka gymnasiets attraktivitet.

Nog är det så att H-O ligger 500 meter längre österut än Sallius, men det är ju ingen avgörande skillnad i sammanhanget.

Bäst hade det varit att ta kostnaden och bygga en modern skola på en gång. Att lägga 50 miljoner på ombyggnad av H-O känns väldigt omotiverat, eftersom skolan ändå inte blir optimalt planerad. För Bergagymnasiets del ställs nu industriprogrammets vara eller icke på sin spets: Ska man bygga nya tekniklokaler eller inte? Söktrycket är ju tyvärr inte särskilt stort.

SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar