söndag 18 mars 2012

Östra skolan. Igen.

Salliushuset
Jag och Lena Emilsson (S) är helt överens om att det är dags att sätta ner foten så att vi får en ersättning så fort som möjligt för Östra skolan. Det hör till saken att Källeberg F-6 skulle ha påbörjats under 2011 och färdigställts i år, men på grund av ett politiskt sidospår från majoritetens sida så påbörjades inte bygget. Men att titta på ett alternativ i Salliushuset innebär ingen försening, det blir en tidigareläggning av flytten.

När man tänker närmare på det, så framstår en ombyggnad av H-O byggnaderna på Bergagymnasiet som en allt sämre lösning, medan Salliusalternativet blir mer attraktivt.

Östra skolan - Bild: Susanne Hultman
En lösning där Östra skolans elever flyttar in i Salliushuset kan göras snabbt och till en betydligt lägre kostnad. Lokalerna är väldigt fina och anpassade för klassrumsundervisning. Det finns samlingsytor, skolbibliotek, restaurang och uppehållsrum redan färdigt. Några större ombyggnationer är inte nödvändiga omedelbart, utan kan tas steg för steg och på sikt för att anpassa lokalerna till yngre barn. Det finns ett behov att anlägga en bättre skolgård, men behöver inte innebära några större kostnader. Platsbristen i utemiljön kan också lösas genom att man stänger Vasslegatan och tar parkeringen i anspråk.

En flytt av Östra skolan till H-O-byggnaderna är däremot behäftad med ett flertal problemområden:

H-O Byggnaderna på Bergagymnasiets område
- Skälet anges vara att lokalöverskott hos gymnasieförvaltningen, men de har främst lokalöverskott i form av klassrum o.d. Om gymnasieskolan ska kunna flytta ur tekniksalarna så behöver ca 2400 kvm nybyggas vid teknikcentrum för att ersätta de 4800 kvm som man lämnar i H-O. Kostnaden för detta är i storleksordningen 50 mkr vilket är en kostnad som är en direkt följd av en flytt av Östra skolan till H-O.

- Det blir en svårhanterlig flyttprocess som startar med en nybyggnation av teknikcentrum innan tekniksalarna kan flyttas ut och först därefter kan en total ombyggnad av H-O påbörjas och först när denna operation är delvis klar kan flytten från Östra skolan ske.

- H-O Lokalerna och utemiljön är inte anpassade för verksamhet inriktad på yngre barn. De prång som löper utmed delar av fastigheten är olämpliga, det blir svårt att ha uppsikt över hela skolgården och en stor del av gården vätter mot Ringsjövägen, vilket både är en fråga om buller och säkerhet.

- De överytor som finns i H-O idag kan mycket väl behövas i framtidens gymnasieskola. Vi vet exempelvis att årskullarna vänder uppåt redan 2015. Om då gymnasieskolan åter behöver mer yta så finns det ingen annan lösning än att bygga helt nytt.

- Vuxenutbildningen minskar i omfattning, vilket gör att lokalerna i Salliushuset är för stora för den verksamhet man idag bedriver.

Hur Salliushuset används mest effektivt är mycket en förvaltningsfråga och en diskussion mellan de berörda förvaltningarna. Att restaurangutbildningen är kvar i Salliushuset och servar huset med mat är en självklarhet. Det är förstås också tänkbart att vuxenutbildningen lämnar Salliushuset och att också Källebergseleverna 7-9 flyttas ner i Salliushuset på sikt. Sallius är ett stort hus på nästan 7000 kvm och det finns plats att ha flera verksamheter i huset.

Oavsett lösning behövs det idrottslokaler. Jag menar att man på kort sikt kan titta på beläggningen i (de snart tillgängliga) Norrevångshallen och Ekenäshallen och se om man inte kan samutnyttja dessa. De är ju byggda för en påtagligt högre kapacitet. På längre sikt så kan man bygga en ny hall i anslutning till Salliushuset, där kommunen redan äger marken.

Sammantaget kan en lösning där Östra skolans elever flyttar in i Salliushuset vara på plats ett år tidigare och till väsentligt lägre kostnad än det nu föreslagna. Skillnaden i investeringskostnad är i storleksordningen 80 miljoner kr i en redan rekordhög investeringsbudget. Dessutom får vi då en väldigt modern och fin grundskola nära centrum och nära till de utbyggnadsområden som planeras öster om järnvägen. Lokalanvändningen blir mer rationell och kostnadseffektiv samtidigt som gymnasieskolan har möjlighet att växa i sina befintliga lokaler då så behövs.

Daniel Rhodin (FP)
2:e vice ordförande Barn- & familjenämnden

Tidigare inlägg om Östra skolan

2 kommentarer:

  1. Vill du kontakta mig på mail ompio57(a)gmail.com är du snäll?
    Hittar ingen mailadress till dig.

    SvaraRadera
  2. Socialliberal19 mars 2012 08:31

    Vad tyckte moderaternas Lill Hitler i frågan då?

    SvaraRadera