torsdag 9 februari 2012

Naturreservatet i Stehag

Värt att spara?
Av alla dåliga argument och resonemang jag har hört hittills i Eslövspolitiken, tar ändå frågan om naturreservatet i Stehag priset. Att det finns mycket höga naturvärden i området är alldeles klart, så varför vill inte Henrik Wöhlecke (M) och Cecilia Lind (S) att något naturreservat bildas?

En ledtråd ger Cecilia själv i artikeln. "[det] skulle stoppa upp möjligheterna att utveckla både skolan och hela Stehag". I klartext: Det vore dumt att bilda naturreservat, för då kan vi inte lika enkelt exploatera området. Det är det bärande argumentet som man sedan hymlar med. "Inget kommer ändras", säger Henrik Wöhlecke (M), men det är precis just ett sådant löfte som kommunstyrelsen nu inte kan säkerställa. Det finns ju liksom en poäng med att just bilda ett naturreservat - att inte låta tillfälligheternas spel avgöra ödet för stora naturvärden. Det är bara ohederligt att påstå något annat.

Det finns gott om mark i Stehag där samhället kan utvecklas under lång tid framåt. Precis som Eslöv har kunnat utvecklas vidare med både Abullahagen och Eslövs allmänning mitt i staden.

1 kommentar:

  1. "Ekarna och skalbaggarna kommer att finnas kvar ändå" säger Henrik Wöhlecke (M). Men hur skulle det gå till om området med höga naturvärden exploateras med skola och bostäder? En bättre ledtråd är att Henrik Wöhlecke tidigare har uttalat sig negativt mot att samhället kommer närmare hans egen gård på andra sidan Stehag. Då väger privata intressen högre än ett naturreservat. Typiskt Moderat.

    SvaraRadera