onsdag 1 februari 2012

Allvarlig tankevurpa

Kristdemokraternas familjepolitiska grupp har kommit fram till ett antal förslag för att vässa KD's familjepolitik för framtiden. Att KD vill möjliggöra för föräldrar (kvinnor) att stanna hemma längre med sina barn är ingen nyhet. Men de föreslagna metoderna haltar högst betänkligt, och det borde det göra i KD-politikernas öron också.

Ta till exempel förslaget att man ska få sänkt skatt om man inte utnyttjar välfärdstjänster såsom barnomsorg. Resonemanget lyder att man inte ska behöva betala för tjänster som man inte utnyttjar. Ja, här begår kristdemokraterna ett mycket allvarligt tankefel som i sin förlängning skulle innebära en osolidarisk fördelning av välfärden. För om man inte utnyttjar sjukvården, ska man då kunna få sänkt skatt? Om man inte har några barn alls, ska man då få göra ett skatteavdrag som motsvarar genomsnittskostnaden för barns omsorg, skola och vård? De som inte åker kollektivtrafik då, ska de slippa att bli beskattade för subventioneringen? KD öppnar upp för en skattemoral som kommer sjunka som en gråsten i Sverige.

Vidare föreslår KD att man ska kunna bedriva pedagogisk omsorg för sina barn och sedan få betalt för det, utan att behöva ta emot andra barn i "företaget". Också detta är en tankevurpa av ganska ansenliga mått. Det är väl inget "företag" att vara hemma och ta hand om sina egna barn? Vad är den bärande affärsmässiga principen i ett sådant arrangemang?

Det går att kritisera KD för sin ambition att föräldrarna (kvinnan) ska stanna hemma längre med barnen. Det avstår jag från idag, även om det sannolikt skulle innebära att kvinnor med 10 års frånvaro från arbetsmarknaden skulle helt förlora fotfästet till en egen försörjning. Men det minsta man kan begära är att förslagen man presenterar faktiskt håller ihop och fungerar.

SvD | SvD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar