tisdag 25 oktober 2011

Politiska arvoden i Eslöv

Skånskan skriver en notis idag (ej på nätet) om kommunalrådens nya arvoden i Eslöv. Det kan vara bra att komplettera bilden med hur det ser ut på arvodesfronten för alla politiker i Eslöv.

I listan till höger (klicka för större) har jag sammanställt alla nämndsuppdrag i Eslöv och dess arvoden. Däremot har jag inte lyckats hitta arvodesuppgifter för alla kommunägda bolag och andra uppdrag, så listan är inte på något vis komplett.

Själv har jag årligen 74 450 kr i arvode före skatt. Där ingår ett arvode på 50 750 kr samt 23 700 kr i ersättning för socialnämndens jourtjänstgöring 17-18 veckor om året.

Dessa arvoden kompletteras med ersättning för förlorad arbetsinkomst, så kostnaden för politiken i kommunen är förstås väsentligt större än bara arvoden.

Till detta kommer också parti- och mandatstöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Summerar man de båda posterna arvoden och partistöd så betalar kommunen ut ca 4.6 mkr ut årligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar