onsdag 5 oktober 2011

Eslöv på plats 207 i Årets Skolkommun

Lärarförbundet har publicerat sin årliga ranking - Årets Skolkommun 2011. Eslöv hamnar på plats 207 av totalt 290 kommuner, en förbättring med några platser från förra året då vi var på plats 230. Som jämförelse hamnar vår granne Lund på plats 5. Svalöv hamnar på plats 265, alltså nästan längst ner.

Jag är dock inte särskilt förtjust i den här rankinglistan, då den av naturliga skäl ser mer till faktorer som är kopplade till fackförbundets syn på kommunen än faktorer som jag som skattebetalare, förälder och skolpolitiker värderar högre. Ändå är det intressant när skolan och dess förutsättningar diskuteras.

Eslövs resultat för 2011 när det gäller behöriga till gymnasieskolan kan du se här intill (klicka för större). En marginell ökning med 0.1 procentenheter (observera; ny beräkningsgrund 2011). Räddningen står Ölyckeskolan för, som har gått från 79.5% till 88.8%. Bravo!

De utvärderingar som gjorts av betygen i 8:e klass manar till eftertanke; Skulle betygen hålla i sig i 9:e klass så skulle endast 78% vara behöriga. Särskilt Ölyckeskolan har ett stort arbete framför sig då endast 69% av åttorna uppnår kravnivån. Tyvärr lär alltså inte Ölyckeskolans goda resultat i år stå sig.

En annan oroande faktor är andelen elever som får underkänt på Nationella provet (NP) i matematik. Det är hela 21.4% som inte når upp till den grundläggande kravnivån, vilket är mycket illavarslande. Hur det står till med matematikkunskaperna i Eslöv illustreras bäst med en trendgraf. 2003 var andelen underkända alltså på 2.2%


21.4% anses inte uppfylla målen för betyget godkänt i Ma enligt nationella proven, men det är 12.3% som inte får godkänt betyg. I engelska är bilden den omvända, det är hela 10.8% som inte får godkänt betyg, men enligt resultaten från de nationella proven är det endast 3.8% av eleverna som inte når målen.

Det finns alltså en påtagligt svag koppling mellan resultaten på de nationella proven och slutbetyget i Eslöv och det finns all anledning att ifrågasätta likvärdigheten och rättsäkerheten för Eslövs ungdomar.

Det sätt som man idag arbetar med matematiken fungerar inte. Nånting måste ändras, och mitt förslag är att omgående införa lärarcoachning i matematikämnet. Jag vill att erkänt duktiga mattelärare ska observera sina kollegor under ett antal lektioner för att hjälpa och coacha dem att bli bättre och att på så sätt sprida goda exempel. Vi måste också kunna erbjuda lärarledda extralektioner i matematik under hela läsåret för de som önskar och behöver. Här hoppas jag att regeringens satsning på matematik kan användas.

Jag anser att det finns brister i hur man arbetar med mål- och bedömning. Det finns stora frågetecken runt likvärdighet och rättvisa mellan olika skolor. Jag förordar därför att man tillsätter en grupp med duktiga pedagoger som får som uppdrag att titta på de här frågorna.

1 kommentar:

  1. Tommy Nilsson (fp)6 oktober 2011 00:59

    "Vi måste också kunna erbjuda lärarledda extralektioner i matematik under hela läsåret för de som önskar och behöver."

    Jag tycker det är en utmärkt tanke - jag uttryckte den idén för ett par år sedan i Barn och familjenämnden. Min tanke var dock en smula annorlunda - att vi skulle ta tillvara duktiga studenter i matematik från högskolan som ville undervisa på fritiden (som man gör i Lund t ex).

    Inte en enda ledamot i nämnden visade dock intresse för detta...

    SvaraRadera