onsdag 7 september 2011

Politiker ska inte granska sig själva...

...säger Elisabeth Svantesson, moderat riksdagsledamot i finansutskottet med anledning av hur vissa kommuner tillsätter de kommunala revisorerna.

Eslöv är en av de dåliga exemplen i Sverige i det här hänseendet. Elisabeth kanske ska ringa till Henrik Wöhlecke (M) och se hur resonemanget har gått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar