tisdag 9 augusti 2011

Valfriheten till föräldrar och elever - nu också i Eslöv

Skolinspektionen har nu godkänt att både Move Eslöv och Karl-Oskar Utbildning får starta friskolor i Eslövs kommun. När planerna blev kända skrev jag "Friskolor i Eslöv - Ett mycket välkommet tillskott". Eslöv har idag en Montessoriskola F-6 som tar 60 elever. Detta ska ses i ljuset av att det är ca 3800 elever i Eslövs grundskolor. Valmöjligheten för föräldrar och elever i Eslövs tätort är alltså fram tills de nya skolorna startar i stort sett försumbara. Detta medan byarna i de södra kommundelarna mot Lund länge har haft en valmöjlighet för sina barn.

Totalt utbyggt kommer de båda skolorna ha 670 elever, men av naturliga skäl går denna process långsamt även om skolorna blir populära. Under uppbyggnadsfasen ökar dessutom elevantalet med lika mycket, vilket gör att påverkan på Eslövs kommunala grundskolor i stort sett elimineras.

Socialdemokrater och Moderater hävdar däremot att detta är dåligt för Eslöv och gick därför emot etableringen i kommunens yttrande till Skolinspektionen. De gillar inte att makten flyttas från politiker och tjänstemän till elever och föräldrar.

Jag och Folkpartiet säger däremot, grattis Eslöv och välkomna hit, Move Eslöv och Karl-Oskar!

Daniel Rhodin (FP)
Gruppledare

SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar